SHARE 4.0 SK-AT

Projekt Share 4.0 SK-AT je zameraný na vytváranie synergií v regióne Slovensko – Rakúsko zdieľaním osvedčených postupov a povedomia o inovatívnych technológiách na podporu digitalizovanej výroby. Projekt podporuje zlepšenie digitálnej spolupráce kľúčových aktérov v oblasti vedy, výskumu a inovácií prostredníctvom nových kooperačných foriem a praktických pracovných procesov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch pracovných oblastí – priemyselné asistenčné systémy a udržateľné produkčné systémy. Do spracovania projektových aktivít budú zapojené malé a stredné podniky, univerzity, výskumné organizácie a organizácie venujúce sa podpore a rozvoju podnikania a tiež regionálne orgány. 

logo Share 40

Názov:                                    SHARE 4.0 SK-AT

Začiatok projektu:             6.7.2021
Koniec projektu:                 31.12.2022
Financovanie:                      Interreg Slovakia – Austria, 100 %

Partnerské organizácie:     Slovenská inovačná a energetická agentúra, Industry4UM, Národné centrum robotiky, ÚMMS SAV – ústav materiálov a mechaniky strojov, Platform Industry 4.0, Forschung Burgenland, Profactor, Fotec Forschung und Technologietransfer.

 

Plánované aktivity projektu:

  • Digitálna transformácia MSP
  • Spolupráca výskumných inštitúcií
  • Výmena skúseností vo vzťahu k politickým nástrojom na úrovni národných platforiem
  • Prezentovanie najlepších príkladov praxe
  • Vytvorenie vzťahov

 

Výstupy projektu:

Súťaž nápadov k digitálnym priemyselným riešeniam

 

Projektový manažér za SR:

Renáta Magulová
Tel.: +421 917 245 699

E-mail: renata.magulova@siea.gov.sk