Súťaž nápadov k digitálnym priemyselným riešeniam

Malé a stredné firmy zo Slovenska sa môžu zapojiť do súťaže nápadov, ktorá sa koná v rámci rakúsko-slovenského cezhraničného projektu Share 4.0. Cieľom súťaže je pomôcť malým a stredným podnikom realizovať inovatívne riešenia, ktoré sú založené na spolupráci v oblasti akčných priemyselných asistenčných systémov a systémov odolnej udržateľnej výroby.

V prípade potreby je možné riešenia otestovať pomocou medziregionálneho balíka služieb určeného na podporu malých a stredných podnikov a startupov pri nasadzovaní digitálnych priemyselných riešení. Ďalším cieľom ideovej súťaže je pomôcť s digitalizáciou malých a stredných podnikov a startupov v pilotných projektoch s využitím celej škály služieb, ktoré ponúka Smart Industry Network SK-AT, a identifikovať možné témy spolupráce pri tvorbe stratégie a akčného plánu pre priemysel 4.0 v regióne. Prihlášky do súťaže je možné podávať do 24.01.2022.

Podrobnejšie informácie o súťaži poskytnú manažéri projektu Share 4.0:

Vienna Association Industry 4.0 – the platform for intelligent production
Michael Schwarzendorfer
tel.: +43 (0)664 61 925 22
michael.schwarzendorfer@plattformindustrie40.at

SIEA
Renata Magulová
renata.magulova@siea.gov.sk

 

Na stiahnutie:

Výzva na prihlasovanie

Prihlasovací formulár