EDIH EXPANDI 4.0 bezplatne pomáha slovenským podnikom s digitalizáciou

Slovenská inovačná a energetická agentúra je už viac ako pol roka súčasťou Európskeho digitálneho inovačného hubu EXPANDI 4.0. Spolu s ďalšími štyrmi slovenskými EDIH-mi bezplatne pomáha malým a stredným podnikom s naštartovaním ich digitalizačných procesov.

EXPANDI 4.0 zameriava svoje služby primárne na malé a stredné priemyselné podniky. Pomáha im s digitálnou transformáciou procesov a riadenia, no tiež s riešením kybernetickej bezpečnosti, edukáciou a poradenstvom v oblasti digitalizácie.

Úlohou SIEA je poskytovať pomoc pri hľadaní zdrojov financovania digitálnych projektov. Podnikom pomáha pri výbere vhodných stratégií financovania a partnerov pre rozvoj firmy prostredníctvom programov EÚ. Radí aj v prípadoch, ak hľadajú investorov, alebo sa uchádzajú o podporu finančných inštitúcií či národných fondov.

EDIH EXPANDI 4.0 dáva možnosť pomoci a podpory pri digitálnej transformácii podniku tak, že hodnotu objednanej služby vo výške 50 % hradí priamo Európska komisia a zvyšných 50 % bude hradených z Plánu obnovy a odolnosti ako štátna pomoc cez schému DE MINIMIS. Takto môžu slovenské firmy získať služby digitalizácie bezodplatne.

Viac o službách, novinkách a partneroch sa dozviete na webovej stránke www.expandi40.sk.

Ak sa prihláste sa k odberu ďalších užitočných informácií z portfólia EXPANDI 4.0., budete pravidelne informovaní o zaujímavých témach z priemyslu, o moderných riešeniach, produktoch a službách v oblasti digitalizácie, automatizácie, robotiky a iných oblastí inteligentného priemyslu, či možnostiach finančnej pomoci.