Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Inovácie / Inovatívny čin roka  / Inovatívny čin roka 2014

fb_logo

Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2014
Víťazi dvoch kategórií súťaže Inovatívny čin roka 2014 zaujali novátorskými ekologickými riešeniami súvisiacimi s využívaním energie. Zástupcovia víťazných spoločností si Ceny ministra hospodárstva SR prevzali 19. mája 2015 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

 

O ocenenie, ktoré má propagovať inovatívne riešenia slovenských firiem z roku 2014, sa uchádzalo celkom 41 riešení. Tie najzaujímavejšie počas 8. ročníka súťaže vybrali zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Zväzu priemyslu Slovenska a Slovenskej živnostenskej komory. V zmysle nového štatútu súťaže boli tento rok po prvý raz ocenení autori troch najlepších riešení v troch  kategóriách:
 

  • Výrobková inovácia – 15 prihlásených inovácií
  • Technologická inovácia –  14 prihlásených inovácií
  • Inovácia služby – 12 prihlásených inovácií

 

Ocenenie Inovatívny čin roka získali nasledujúce projekty:
Výrobková inovácia

1. miesto
VUKI, a.s.
 

Vodouriediteľné ekologické impregnanty Wasol na impregnáciu vinutí elektrických strojov za studena

Vodouriediteľné impregnanty Wasol, výsledok výskumu VUKI a.s. sa aplikujú najmä u výrobcov transformátorov nízkeho a stredného napätia a na impregnáciu statorov u výrobcov kosačiek a domáceho náradia. Novú kvalitu impregnácie a impregnantu dokumentuje veľmi dobrá adhézia a flexibilita, perfektné mechanické spevnenie, absolútne bezpečná a komfortná prevádzka bez rizika výbuchu, bez nepríjemného zápachu a vplyvov na ľudské zdravie.

vuki1.pngvuki2.pngvuki3.png

2. miesto

Embraco Slovakia s.r.o 

NEU - PRODUKT S BUDÚCNOSŤOU

Medzi komerčnými kompresormi patrí produkt NEU medzi významné výrobky Embraca. Jeho výroba je sústredená v Spišskej Novej Vsi. Dôležitým technickým riešením pre NEU je upravený nasávací tlmič zabezpečujúci menšie vnútorné prehriatie plynu a lamela motora s vyššou účinnosťou. Kompresor má zároveň rovnakú externú podobu ako jeho predchodcovia, čo uľahčuje jeho inštaláciu a napriek väčšej robustnosti má kratší štartovací čas. Úpravu tlmiča a nový typ lamely navrhli vývojári zo Spišskej Novej Vsi.

Inovativny_cin_201402.jpgInovativny_cin_201403.jpg

3. miesto

RMC, s.r.o. 

Kontajnerová ošetrovňa ENIC-1C-Ambulance s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov

Zdravotnícka ošetrovňa a jej napájanie z elektrárne na báze obnoviteľných zdrojov energie, ako slnko a vietor, sú  umiestnené v  štandardnom  kontajneri 1C. To umožňuje lodnú, leteckú a cestnú  prepravu na cieľové miesto a vykonávanie základnej zdravotníckej starostlivosti aj tam, kde by to inak nebolo možné, teda bez prístupu k elektrickej sieti.   

Inovativny_cin_201401.jpgInovativny_cin_201413.jpg

Technologická inovácia

1. miesto

EVPÚ, a.s.  (Elektrotechnický výskumný a projektový ústav Nová Dubnica, a.s.)

Technologický komplex pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu

Analýzy zloženia komunálneho odpadu ukázali, že pre oblasť s aglomeráciou cca 60-tisíc obyvateľov je potrebné vyseparovať 4000-7000 kg/hod. zmesového odpadu, z ktorých je 500 až 1200 kg/hod. splyniteľného. Preto bol navrhnutý technologický komplex, ktorý zabezpečí zhodnocovanie komunálneho odpadu na základe jeho separácie, splynovania a následnej výroby elektrickej a tepelnej energie, s oddeľovaním biomasy pre jej následné spracovanie. Hlavné uzly technologického komplexu sú separačná linka, splynovací reaktor, úprava procesného plynu a kogeneračná jednotka pre výrobu elektrickej a tepelnej energie a spracovanie separátov.

Inovativny_cin_2014_EVPU02.jpgInovativny_cin_2014_EVPU06.jpgInovativny_cin_2014_EVPU08.jpg

2. miesto

Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.  (VÚCHV)

Laboratórna linka na povrchovú úpravu plazmou

Laboratórna linka na povrchovú úpravu plazmou umožňuje kontinuálnu jednostrannú i obojstrannú plazmovú povrchovú úpravu plošných polymérových materiálov v riadenej atmosfére metódou plazmovej plymerizácie plynných a kvapalných monomérov.

Inovativny_cin_201411.jpg

3. miesto a mimoriadne ocenenie generálnej riaditeľky SIEA za inovatívnu myšlienku

MONOGRAM technologies, spol. s r. o. 

MedOffice Assistant

Technológia na vytváranie trojrozmerných modelov zo snímok magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie umožňujúca ďalšiu sofistikovanú prácu s modelmi a zdrojovými dátami. Primárne slúži pre potreby priestorovej orientácie pri diagnostike a liečbe, pri  plánovaní a príprave operácií, modelovaní vplyvov implantátov, ale poskytuje aj vizuálnu podporu pri samotnej operácií, pričom zabezpečuje syntézu viacerých modalít. Technológia slúži zároveň ako centrálne úložisko dát – vstupných dát a záznamov z operácií, a tak poskytuje prehľadný záznam o diagnóze a liečbe pacienta.

Inovativny_cin_201406.jpgInovativny_cin_201407.jpgInovativny_cin_201410.jpg

Inovácia služby

1. miesto

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 

E - vzdelávanie na strednej škole

Inovácia  služby vzdelávania spočíva v implementácii elektronické systému, ktorý v škole využívajú pri prijímacom konaní, vzdelávaní a počas prípravy na záverečnú skúšku. Jednotlivé moduly navzájom súvisia a pokrývajú celý oblúk činností, ktoré škola realizuje od úplného začiatku – vstupu žiaka až po ukončenie jeho štúdia. Elektronické testy pri prijímacom konaní sú jedinečné. Každý žiak má iný test, ktorý je časovaný a automaticky vyhodnocovaný. Digitálna podpora vzdelávania je zabezpečovaná prostredníctvom digitálnych cvičení, úloh, aktivít, písomiek a testov. Žiakom s individuálnym učebným plánom umožňujú a uľahčujú vzdelávanie bez prerušenia. Pri príprave na záverečnú skúšku môžu študenti využiť materiály a pramenné texty, cvičenia, úlohy a zadania s následným automatickým vyhodnotením, ako aj sériu originálnych a vždy nanovo generovaných testov.

 Inovativny_cin_2014_gymnazium_Podbrezova_04.jpgInovativny_cin_2014_gymnazium_Podbrezova_03.jpgInovativny_cin_2014_gymnazium_Podbrezova_06.jpg

 2. miesto

VUJE, a. s. 

Školenia a výcvik pracovníkov úseku elektro atómovej elektrárne Bohunice na simulátore SWING EBO

Simulátor možňuje individuálny tréning poruchových a havarijných stavov pre elektrikárov zabezpečujúcich zmenovú prevádzku, zvyšovať sebadôveru obsluhy vo svoje schopnosti a zvyšovať praktické zručnosti pri zriedkavých a zložitých manipuláciách, ako aj pri riešení poruchových a havarijných stavov. Výcvik na tomto simulátore prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti elektrickej prevádzky, zníženiu počtu mimoriadnych udalostí spôsobených zlými manipuláciami a minimalizovanie prevádzkových nákladov na tieto udalosti.

Inovativny_cin_201409.jpgInovativny_cin_201405.jpgInovativny_cin_201404.jpg

3. miesto

Slovenská pošta, a. s.

Integrované obslužné miesta/služba - IOM

Integrované obslužné miesta – miesta „Asistovaných elektronických služieb štátu“ sú poskytované na 300 poštách na Slovensku a odbremenili občanov a podnikateľské subjekty od zdĺhavého vybavovania na rôznych úradoch. Aktuálne sú na IOM pracoviskách poskytované nasledovné služby ako výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, výpis z registra trestov a odpis registra trestov.  SP, a.s v poštovej sieti  vytvorila sieť špecializovaných pracovísk, ktoré umožňujú riešiť životné situácie občanov a podnikateľov na jednom mieste. Výhodou pre žiadateľov je dostupnosť, rýchlosť a zníženie nákladov pri vybavovaní týchto služieb.

 Inovativny_cin_201408.jpg

Prehľad prihlásených súťažných návrhov

Výrobková inovácia
Súťažiaci Súťažný návrh
INTERGEO,a.s. Bojnice ALOP hliníkový omega panel na stropné , stenové alebo podlahové vykurovanie
VUJE,a.s. Manipulátor na opravy zvarov nátrubkov hlavného cirkulačného potrubia jadrovej elektrárne metódou TIG
SAGA Poloautomatické zariadenie SAGAPANTO v2014 na dekorovanie úžitkového a umeleckého skla

VUKI a.s.

Vodouriediteľné ekologické impregnanty Wasel na impregnáciu vinutí elektrických strojov za studena

VUKI a.s.

Káble pre primárny okruh jadrových reaktorov VVER 440 typu LOCA SA

Fruit Distillery Cooperation s.r.o.

Rad odležaných ovocných destilátov
aria33, s.r.o. Crosswalk - priechod pre chodcov novej generácie
I.TRAN , s.r.o. Kolekcia termočiapok it - termo® WINTERLIVE
RMC , s.r.o. Kontajnerová ošetrovňa ENIC-1C-Ambulance s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov
RHalotel, s.r.o. Sonda pre meranie spotreby  nafty v kamiónovej doprave

ABC Food Machinery spol.s.r.o.

Malé tepelné čerpadlo radu TwinECO na báze ekologického chladiva R 723

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, z. z. p. o.

Rúry s gradientným chemickým zložením
Embraco Slovakia s.r.o. NEU - PRODUKT S BUDÚCNOSŤOU
Embraco Slovakia s.r.o. Krytovaná kondenzačná jednotka – „Sliding unit“
R-DAS, s.r.o. OneCard – microSD NFC


Technologická inovácia
Súťažiaci Súťažný návrh
NASA SLOVAKIA, s.r.o. IVP – interaktívna výrobná platforma – na riadenie automatizovaných procesov
EVPÚ, a. s. Technologický komplex pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu
RHalotel s.r.o Technológia pre meranie spotreby nafty v kamiónovej preprave
SAGA

Automat na nanášanie farieb SAGA COLOR V01

ŠUME, spol.s.r.o

Modulárny aplikačný systém revitalizácie miestnych, lesných a vodných plôch

FVT TUKE

Modulárny upínací prípravok za účelom zvýšenia efektivity výroby

MONOGRAM Technologies, spol.

s r.o.

MedOffice Operation Assistant

Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia, s.r.o.

Linka na spracovanie aktívnych borátov

INFRACLIMA s.r.o.

Systém vnútornej cirkulácie teplej vody
VÚCHV Laboratórna linka na povrchovú úpravu plazmou
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ - PRIEMYSELNÝ INŠTITÚT SR Zváranie MENIČA elektrického napätia trecím zváraním s premiešaním
T-Industry, s.r.o. DAVE- kompaktný systém na získavanie odpočtov z meračov energií
ISOLAR.s.r.o Zariadenie na posuv tyčí rovných alebo tyčí s ohybmi a výstupkami cez páskovaciu hlavu páskovacích strojov
TNtech, s.r.o. Monitorovací systém environmentálnych veličín Sensorical

 

 

Inovácia služby
Súťažiaci Súťažný návrh
VUJE, a.s. Školenia a výcvik pracovníkov úseku elektro atómovej elektrárne Bohunice na simulátore SWING EBO
aria33, s.r.o. Herd Management – softvér pre chovateľov

I.D.C. Holding, a.s.

Projekt Podnik a podnikanie
RHalotel s.r.o.

Služby pre meranie spotreby nafty v kamiónovej preprave

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová E-vzdelávanie na strednej škole

Slovenská pošta, a.s.

Integrované obslužné miesta/služby - IOM
Slovenská pošta, a.s. Platobný systém E-KOLOK

Euler Hermes SA

SIMPLICITY – jednoduchá a spoľahlivá istota pre malých a stredných podnikateľov
Neuherz & Partner s.r.o.

 ProCoStat (Project and Cost Status) - Stav projektov a nákladov

Univerzitná knižnica v Bratislave    Centrálny dátový archív
M2Ms Inbound Excellence Information System
SIMPLE CHOICE Zefektívnenie výrobného procesu šitia šiat

 

Mediálny partner:
HN_HOSPODARSKE_NOVINY_logo.png

Články o ocenených inovatívnych aktivitách

Výskumu pomáha aj spolupráca so školami 
(Hospodárske noviny, 20.5.2015, Katarína Macková)
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).