Verejné obstarávanie – archív

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3917: Analýza dátových štruktúr externých elektronických údajov a údajov z rezortov a zriadenie, poskytnutie služby zberu údajov pre potreby analýzy energetickej efektívnosti, 25.01.2018
Príloha č. 1 k NZ 3917: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 3917: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 4117: Organizačno-technické zabezpečenie účasti SIEA na veľtrhu ELO SYS 2018 Nitra a Coneco – Racioenergia Bratislava, 18.12.2017
Príloha č. 1 k NZ 4117: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 4117: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 3 k NZ 4117: Opis predmetu zákazky

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3617: Poistenie áut – Havarijné poistenie, 06.12.2017
Príloha č. 1 k NZ 3617: Návrh uchádzača na plnenie kritéria a zoznam SMV
Príloha č. 2 k NZ 3617: Kompletný sadzobník
Príloha č. 3 k NZ 3617: Návrh poistnej zmluvy

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3517: Poistenie áut – PZP, 06.12.2017
Príloha č. 1 k NZ 3517: Návrh uchádzača na plnenie kritéria a zoznam SMV
Príloha č. 2 k NZ 3517: Kompletný sadzobník
Príloha č. 3 k NZ 3517: Návrh poistnej zmluvy

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3017: „Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie Inovácie pre lepší život – Smart Cities & Internet of Things“, 06.11.2017

Príloha č. 1 k NZ 3017: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 3017: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 3 k NZ 3017: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 4 k NZ 3017: Čestné vyhlásenie

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2017: „Dodávka a montáž GPS monitorovacích zostáv pre služobné vozidlá“, 03.10.2017
Príloha č. 1 k NZ 2017: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 2017: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 k NZ 2017: Návrh zmluvy

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2217: „Zabezpečenie prieskumov v prostredí cieľových skupín“, 28.09.2017
Príloha č. 1 k NZ 2217: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 2217: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb a licenčnej zmluvy

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 1917: „Nákup inzertného priestoru v periodickej tlači a na webových portáloch (OP KŽP a OP VaI)“, 25.8.2017

Príloha č. 1 k NZ 1917: Návrh uchádzača na plnenie kritérií – PRINTY
Príloha č. 2 k NZ 1917: Návrh uchádzača na plnenie kritérií – WEBY
Príloha č. 3 k NZ 1917: Hodnotenie denníkov
Príloha č. 4 k NZ 1917: Hodnotenie webových portálov
Príloha č. 5 k NZ 1917: Rámcová dohoda o poskytovaní reklamných služieb – PRINTY
Príloha č. 6 k NZ 1917: Rámcová dohoda o poskytovaní reklamných služieb – WEBY

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2917: „Dodanie a montáž multifunkčného zariadenia s finišerom“, 25.8.2017
Príloha č. 1 k NZ 2917: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 2917: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 2917: Návrh zmluvy

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2317: „Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb“, 25.7.2017
Príloha č. 1 k NZ 2317: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2 k NZ 2317: Návrh rámcovej dohody
Príloha č. 3 k NZ 2317: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 1017: „Organizačno-technické zabezpečenie účasti SIEA na veľtrhu ELO SYS 2017 Nitra“, 9.5.2017
Príloha č. 1 k NZ 1017: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2 k NZ 1017: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 3 k NZ 1017: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2416: Poistenie áut – havarijné poistenie, 21.11.2016
Príloha č. 1 k NZ 2416: Zoznam SMV
Príloha č. 2 k NZ 2416: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3 k NZ 2416: Návrh poistnej zmluvy

Výzva na predloženie ponuky – Interiérové vybavenie konzultačného centra SIEA v Bratislave, 6.6.2016

Príloha č. 1 k Výzve NZ1616 – Tabuľka na ocenenie a Podrobný rozpočet

Príloha č. 2 k Výzve NZ1616 – Zmluva o dielo .doc, .pdf, Príloha č. 1 k zmluve – podrobný rozpočet

Príloha č. 3  k Výzve NZ1616 – Opis a nájkres položiek interiéru

Výzva na predloženie ponuky – Poistenie áut – havarijné poistenie
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 – Poistná zmluva

Výzva na predloženie ponuky – Inzercia výzvy OP KŽP 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, 21.10.2015

Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Príloha č. 2 – Predbežný text inzercie

Výzva na predloženie ponuky – Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb pripojenia do siete internet, 25.9.2015

Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria .doc

Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo .doc, .pdf

Výzva na predloženie ponuky – Interiérové vybavenie Klientského centra SIEA v Banskej Bystrici, 10.8.2015

Príloha č. 1 – Podrobný rozpočet

Príloha č. 2  – Návrh zmluvy o dielo .doc.pdf, Podrobná špecifikácia ceny diela .xls

Príloha č. 3 – Dokumentácia interiéru

Prehľad zákaziek – § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Prehľad zákaziek


Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH

Oznámenia verejného obstarávania

7338 – oznámenie výsledku

10556 – formulár § 41 Kritériá

10556 – oznámenie výsledku

11157 – MST formulár § 41 Ostatné

11-1 – formulár § 41 Kritériá

8192 – MTS formulár § 41 Ostatné

7338 – MST formulár § 41 Ostatné

4685 – MST formulár § 41 Ostatné

3799 – WYS formulár § 41 Kritériá

10566 – WYT formulár § 41 Ostatné

9988 – MSS informácia o otváraní časti Ostatné

0610714 – MST informácia o otváraní časti Ostatné

10762 – MSS informácia o otvaraní časti Ostatné

11157 – MST formulár § 41 Kritériá.pdf

10714 – MSS informácia o otváraní časti Kritériá

9988 – MST informácia o otváraní časti Kritériá

11157 – oznámenie výsledku

10762 – MSS informácia o otváraní časti Kritériá

10714 – MST informácia o výsledku

10762 – MSS informácia o výsledku

9988 – MSS informácia o výsledku

Stravné lístky – súťažné podklady