Aktuality – Bezplatné poradenstvo

Dátum od - do

Konzultačné centrá SIEA možno kontaktovať telefonicky a e-mailom

Slovenská inovačná a energetická agentúra neumožňuje osobné konzultácie vo všetkých konzultačných a poradenských centrách, ktoré spravuje. Centrá sú pre verejnosť uzatvorené, naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky, elektronicky a dokumenty doručené poštou.

MH SR podporí výstavbu ďalších elektronabíjačiek, o dotácie môžu žiadať aj podnikatelia

Počet elektronabíjačiek na Slovensku sa vďaka príspevku od štátu zvýši. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási druhé kolo výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Na tieto dotácie je vyčlenených 650-tisíc eur.

Podateľňa SIEA v Bratislave je otvorená v štandardných úradných hodinách

Od pondelka 11. mája 2020 je podateľňa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v sídle na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave znova otvorená v štandardných prevádzkových hodinách. Dokumenty je možné podávať osobne v pracovných dňoch od 9,00 do 12,00 h a od 12,30 do 15,00 h.

7. mája 2020

Vitajte na novom webovom sídle SIEA

Informácie o činnosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sú od 26. marca 2020 dnes k dispozícii na novom webovom sídle.

26. marca 2020

SIEA pracuje v obmedzenom krízovom režime

V súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky pracuje SIEA od 16.3. 2020 v obmedzenom krízovom režime.

16. marca 2020

SIEA obmedzila osobné konzultácie v centrách pre verejnosť

Slovenská inovačná a energetická agentúra obmedzila osobné konzultácie vo všetkých konzultačných a poradenských centrách, ktoré spravuje. Centrá sú pre verejnosť uzatvorené, naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky, elektronicky a dokumenty doručené poštou.

V televíznej relácii „S energiou efektívne“ vám poradia odborní konzultanti z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU

Zaujíma vás, ako neplytvať energiou a ako efektívne využívať obnoviteľné zdroje? Vypočujte si rady odborných konzultantov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU v televíznej relácii „S energiou efektívne“.

10. septembra 2019

Na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni je vyčlenených 5 miliónov €

Verejnoprávne inštitúcie, ako sú napríklad verejné vysoké školy, tiež subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a zároveň neziskové organizácie verejného sektora môžu získať podporu na vypracovanie energetických auditov.

2. augusta 2019

Poznajú vaše deti najväčších žrútov energie?

Ako neplytvať energiou a prečo sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje? Aj tieto vedomosti si môžu deti osvojiť prostredníctvom interaktívnej prednášky „Spoznaj najväčších žrútov energie“, ktorú organizuje SIEA.

30. mája 2019

Podpora energeticky efektívnych opatrení v roku 2019

Technická asistencia garantovaných energetických služieb a štátna podpora na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch v Bratislavskom samosprávnom kraji. To sú dve z nových foriem pomoci, o ktorých sa hovorilo na seminári „Energeticky efektívne v roku 2019“. Podujatie zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra 28.3.2019 počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019 v Bratislave.

25. apríla 2019

Ako môžu poukážky využiť bytové domy v oblastiach, kde je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom

S cieľom upozorniť bytové domy na inštalácie solárnych kolektorov a kotlov na biomasu, ktoré nemôžu byť podporené z projektu Zelená domácnostiam II, vydala SIEA s účinnosťou od 11. apríla 2019 aktualizáciu všeobecných podmienok podpory.

V poslednom kole pilotného projektu Zelená domácnostiam je k dispozícii 1,7 milióna €

V poslednom kole pilotného projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené vo štvrtok 23. augusta 2018 o 15. h, je na inštalácie slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja k dispozícii 1,7 milióna €.

V samostatnom kole pre kotly na biomasu môže získať poukážku viac ako 1 500 domácností

Domácnosti, ktoré plánujú inštalovať kotol na biomasu, budú mať príležitosť získať podporu v samostatnom kole projektu Zelená domácnostiam 13. marca 2018. Na toto kolo je vyčlenená alokácia v sume 2 350 000 €. „Z výšky priemerného príspevku na inštaláciu kotlov na biomasu vyplýva, že vydaných by mohlo byť viac ako 1 500 poukážok. Alokácia je dostatočne vysoká. Preto je pravdepodobné, že […]

Európske fondy pomôžu nahradiť uhlie biomasou v zariadeniach do 20 MW

Podpora výstavby zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív je cieľom výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorú 27.12.2017 vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra.

27. decembra 2017

V roku 2018 plánuje SIEA vydať poukážky zo Zelenej domácnostiam za takmer 14 miliónov €

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Celkovo bude v roku 2018 k dispozícii takmer 14 miliónov €. Jedno z kôl bude venované výlučne inštaláciám kotlov na biomasu. V prvom štvrťroku budú vyhlásené štyri kolá s poukážkami za viac ako 7 miliónov €. Ako prvé je plánované na 23. januára kolo zamerané na podporu inštalácie […]

21. decembra 2017

V prvých materských školách obnovených vďaka európskej podpore spotrebujú podstatne menej energie už túto vykurovaciu sezónu

V prvých materských školách obnovených vďaka podpore z OP Kvalita životného prostredia spotrebujú menej energie už túto vykurovaciu sezónu. Celkovo bolo zatiaľ schválených 75 žiadostí obcí o príspevok na obnovu materských škôl, ďalšie projekty čakajú na hodnotenie

Štátny fond rozvoja bývania

Cieľ
Štátny fond rozvoja bývania je určený na financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

16. mája 2017

Výzva na podporu vykonania energetických auditov malých podnikov v Bratislavskom kraji

MH SR v spolupráci so SIEA vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji.

9. decembra 2016

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SIEA, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlásila 7.12.2015 výzvu pre Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Indikatívna výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 150 mil. EUR.

26. októbra 2016

Bezplatné energetické poradenstvo na výstave ELO SYS 2016

Možností ako ušetriť energiu a znížiť účty za teplo či elektrinu v domácnosti je veľa. Aké opatrenia sú najvhodnejšie, bezplatne poradia špecialisti SIEA počas medzinárodného veľtrhu ELO SYS 2016 v Trenčíne, ktorý začína v utorok 11.10.2016.

6. októbra 2016

Energetické poradenstvo prináša na festival Grape pozitívnu energiu

Pre návštevníkov piešťanského festivalu Grape je aj tento rok pripravená špeciálna zóna ŽIŤ ENERGIOU. Môžu sa v nej nabiť pozitívnou energiu a zároveň sa poradiť, čo robiť, aby doma energiou neplytvali. Festivalové brány sa otvárajú dnes napoludnie.

11. augusta 2016

2. kolo Zelenej domácnostiam sa uzatvára

Vzhľadom na to, že záujem domácností o podporu už v prvý deň spustenia 2. kola projektu Zelená domácnostiam významne presiahol vyčlenenú pôvodnú sumu 4 milióny €, navýšila SIEA prostriedky pre 2. kolo pre mimobratislavské regióny o ďalšie 3 milióny €. Napriek tomu sa aj toto kolo uzatvára.

O Zelenú domácnostiam je enormný záujem

Počas prvých 24 hodín od začiatku vydávania poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam požiadalo o príspevky na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie viac ako 1000 záujemcov.

2. decembra 2015

SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra spustila druhú prípravnú fázu národného projektu Zelená domácnostiam. Je ňou registrácia zhotoviteľov inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Prezentácie z konferencie Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

Aj o tom, aké opatrenia musia vykonať prevádzkovatelia spaľovacích zariadení v súvislosti s legislatívou týkajúcou zvyšovania energetickej efektívnosti a ochrany ovzdušia, sa hovorilo na konferencii Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia, ktorá sa konala v septembri 2015.

6. októbra 2015

Prezentácie z konferencie Úspory energie v obciach a mestách

O možnostiach financovania opatrení, ale aj požiadavkách pri obnove budov a rekonštrukcii verejného osvetlenia sa hovorilo na konferencooi „Úspory energie v obciach a mestách“. K dispozícii sú prezentácie z podujatia.

15. júla 2015

Bezplatné energetické poradenstvo na festivale Bažant Pohoda 2015

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU budú môcť využiť aj návštevníci festivalu Bažant Pohoda 2015. od 9. do 11. júla 2015 budú môcť v špeciálnej energetickej zóne načerpať inšpirácie, ako ušetriť energiu a využívať obnoviteľné zdroje.

5. júla 2015

Pozvánka na seminár Hospodárne s teplom a elektrinou v domácnosti

Zaujíma vás ako využívať teplo a elektrinu, aby boli účty za energiu čo najnižšie? Pozývame vás na seminár Hospodárne s teplom a elektrinou v domácnosti, ktorý Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje 8. júna 2015 v Košiciach.

31. mája 2015

Prečo sa oplatí pripraviť projekt obnovy bytového domu už tento rok

Dôvodom je nielen významnejšia podpora, ale aj prísnejšie pravidlá na tepelnotechnické požiadavky obnovených budov, ktoré budú platiť od budúceho roku. Ak chcete nulový úrok zo Štátneho fondu rozvoja bývania, na vypracovanie žiadosti s projektom zostáva už len päť mesiacov.

14. mája 2015

Vďaka energetickému poradenstvu môžu študenti prežiť deň s obnoviteľnými zdrojmi energie

Ako funguje bioplynová stanica, tepelné čerpadlo, ale aj vodná, fotovoltická či biomasová elektráreň sa môžu presvedčiť stredoškoláci a vysokoškoláci z rôznych častí Slovenska počas exkurzií, ktoré organizuje SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

4. mája 2015

Prezentácie z konferencie Otvorene o obnove bytových domov

Kde sa robia najčastejšie chyby pri obnove bytových domov, ako ustrážiť kvalitu, ktoré sú nové požiadavky, aká je prax, ale aj o tom, kde získať zdroje sa hovorilo na konferencii “Otvorene o obnove bytových domov”, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. apríla 2015 v Piešťanoch.

28. apríla 2015

Prezentácie z konferencie Rok energetických auditov

Európska únia vyžaduje, aby si dali energetický audit urobiť všetky veľké podniky ešte tento rok. Pre koho je audit aktuálny a ako môže podnikom pomôcť, je uvedené v prezentáciách, ktoré odzneli na konferencii “Rok energetických auditov” počas výstavy RACIOENERGIA 25.3.2015 v Bratislave.

20. apríla 2015

Prezentácie z konferencie Verejné budovy pod lupou

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Ušetriť sa má najmä vďaka hospodárnejšej prevádzke verejných budov. Aj o požiadavkách na obnovované budovy a možnostiach financovania sa hovorilo na konferencii „Verejné budovy pod lupou”.

24. marca 2015

Posudzovanie udržateľnosti budov v podmienkach Slovenska

Výstavba a obnova budov na dlhodobo ekonomicky a environmentálne udržateľnú úroveň vyžaduje zmenu zaužívaných spôsobov navrhovania a výstavby. Jednoducho budovy spotrebúvajú viac energie, než si môžeme dovoliť. Ich kvalitatívne parametre vnútorného prostredia často nedosahujú požadovanú úroveň. Súčasná kvalita verejných budov výrazne zaostáva za štandardom budov realizovných v súkromnom sektore. Niekoľko odporúčaní a príkladov, ako postupovať pri výstavbe a obnove udržateľných […]

24. marca 2015

Inšpiratívne podnety z projektu ŽIŤ ENERGIOU pedagógom pomôžu

Výborné, inšpiratívne a užitočné podnety, ako deťom prostredníctvom zážitkov ukázať, prečo sú úspory energie dôležité. Tak zhodnotili pedagógovia zo základných škôl na konferencii Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách špeciálne pomôcky a programy, ktoré pripravila SIEA.

11. júla 2014

Prezentácie z konferencie Tepelná energetika efektívne

Zmeny, ktoré so sebou priniesla novelizácia zákona o tepelnej energetike č. 100/2014 Z. z. a pripravované úpravy zákona o energetickej efektívnosti. Týmto témam bola venovaná konferencia Tepelné energetika efektívne, ktorá sa uskutočnila 13. a 14. mája 2014.

30. mája 2014

Prezentácie zo seminára “Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti”

Možnostiam, ako splniť záväzky Slovenska vyplývajúce zo smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, bol venovaný seminár a diskusné fórum, ktoré sa uskutočnili počas veľtrhu RACIOENERGIA 2014. K dispozícii sú prezentácie z podujatia, ktoré pripravila SIEA.

1. apríla 2014

SIEA poskytuje bezplatné energetické poradenstvo priamo v obciach

Bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytuje SIEA v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, je záujemcom k dispozícii aj priamo v obciach a mestách. Pozrite si, kde ho už obyvatelia využili a kde ho môžete využiť najbližšom čase?

10. februára 2014

Prezentácie z podujatia Energetická efektívnosť pre energetických audítorov

O aktuálnych informáciách týkajúcich sa najnovších, ako aj pripravovaných legislatívnych predpisov v oblasti energetickej efektívnosti a ich vplyve na realizáciu energetických auditov, sa hovorilo na podujatí Energetická efektívnosť pre energetických audítorov.

3. januára 2014

Prajeme Vám inovatívny rok 2014

Ďakujeme dôveru, ktorú ste tento rok venovali Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Tešíme sa na spoluprácu v novom roku 2014, v ktorom nás čakajú viaceré inovatívne výzvy.

20. decembra 2013

V letných táboroch očarili experimenty s energiou

Aj počas týchto prázdnin pripravila SIEA súťažný progam ŽIŤ ENERGIOU v šiestich detských táboroch. K tradičným disciplínam pribudli viaceré nové. Pravidlo, že na každom súťažnom stanovisku sa dozvedeli niečo zaujímavé o energetike, zostalo.

2. septembra 2013

Aj v novom školskom roku môžu školy využiť bezplatné vzdelávacie programy o úsporách energie

Aké sú výhody a obmedzenia jednotlivých druhov energie a najmä ako energiu čo najefektívnejšie využívať si už mohlo vyskúšať vďaka projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU viac ako 5 000 detí. Od septembra si môžu základné školy znovu vybrať z viacerých druhov vzdelávacích programov a materiálov.

2. septembra 2013

Prezentácia Fotovoltický systém v domácnosti a jeho optimalizácia

Čím viac elektriny vyrobenej fotovoltickým zariadením dokáže domácnosť sama spotrebovať, tým skôr sa jej investícia vráti. Ako dosiahnuť čo najvyšší podiel samospotreby? To bolo témou prednášky Fotovoltický systém v domácnosti a jeho optimalizácia, ktorá bola prezentovaná počas Solárnych dní v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

5. júna 2013

Európsky týždeň udržateľnej energie 2013

Zorganizujte energetický deň a staňte sa súčasťou európskej kampane Týždeň udržateľnej energie. Podujatie organizuje Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI) v spolupráci s Európskou komisiou.

4. marca 2013