SIEA bude spolupracovať s Úniou miest Slovenska pri budovaní odborných energetických kapacít v regiónoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra podpísala s Úniou miest Slovenska (UMS) memorandum o spolupráci pri dekarbonizačnom procese v regiónoch Slovenska a budovaní odborných energetických kapacít v regionálnych centrách udržateľnej energetiky, ktoré SIEA plánuje otvoriť v rámci pripravovaného projektu Kapacity pre regióny.

„Únia miest Slovenska je významným partnerom, pretože mestá majú zásadné možnosti ovplyvniť zvyšovanie energetickej sebestačnosti na svojom území. Zároveň sú zvyčajne schopné naštartovať pozitívne zmeny medzi prvými a inšpirovať aj ostatných. Regionálne centrá udržateľnej energetiky budú poskytovať odporúčania a sprístupnia samosprávam aj zistenia a závery z analytickej činnosti. Naším spoločným zámerom je podporovať prenos dobrej energetickej praxe a skúseností,“  zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Hlavnými formami spolupráce budú konzultácie, pracovné stretnutia, zdieľanie informácií a poskytovanie podnetov, pripomienok a odporúčaní. Činnosť 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky bude financovaná z európskych a štátnych zdrojov z programu Slovensko prostredníctvom národného projektu Kapacity pre regióny, ktorý SIEA pripravuje.

„Členské mestá ÚMS budú, s našou podporou, poskytovať regionálnym centrám udržateľnej energetiky informácie potrebné k analytickej práci a súčinnosť pri príprave a prijímaní koncepčných dokumentov. Hlavnými formami našej spolupráce sú konzultácie, pracovné stretnutia, zdieľanie informácií a poskytovanie podnetov, pripomienok a odporúčaní,“ uviedla výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.

Národný projekt Kapacity pre regióny má poskytnúť základy pre rozvoj kvalitnej a systematickej regionálnej energetickej a klimatickej politiky. O to, aby mali RCUE k dispozícii spoľahlivú odbornú podporu, mohli využívať spoločný informačný systém a navzájom pružne komunikovali, sa postará sieť 8 krajských energetických centier SIEA.