Prezentácie a videozáznamy z konferencie Efektívne zásobovanie teplom

Zásobovanie teplom čakajú zmeny. Energetická efektívnosť zostáva prioritou, novinky súvisia s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a decentralizáciou výroby tepla. O tom, ako sa budú v praxi uplatňovať najnovšie zmeny dvoch kľúčových zákonov ovplyvňujúcich zásobovanie teplom na Slovensku, sa hovorilo na prvej zo série konferencií, ktoré organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU. K dispozícii sú videozáznamy a prezentácie z podujatia.

Konferencia sa uskutočnila v Demänovskej doline 25.-26. októbra 2022. Počas dvoch dní sa detailne diskutovalo o zmene zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojoch energie a zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Zmeny, ktoré vyplynuli z transpozície európskych smerníc, otvárajú viaceré otázky a nové možnosti v oblasti zabezpečenia vykurovania a chladenia.

Účastníci konferencie získali detailný prehľad o aktuálnych aj pripravovaných podporných mechanizmov v tejto oblasti. Predstavené boli možnosti, ktoré ponúkne Modernizačný fond pre teplárenstvo aj Program Slovensko. Prezentované boli aj konkrétne projekty využitia progresívnych systémov v zásobovaní teplom na Slovensku aj v zahraničí. Záujemcovia mali možnosť oboznámiť sa aj s vodíkovou technológiou.

Ďalšia konferencii SIEA, ktorá sa uskutoční 22. a 23. novembra 2022 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici, bude venovaná energetickým auditom a garantovaným energetickým službám. Začiatkom roka 2023 SIEA pripravuje konferenciu venovanú vykurovacím a klimatizačným systémom a vetraniu. Vstup na podujatia organizované v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU je bezplatný. Všetky potrebné informácie budú zverejnené na stránke www.siea.sk.

Konferencia efektívne zásobovanie teplomKonferencia efektívne zásobovanie teplomKonferencia efektívne zásobovanie teplomKonferencia efektívne zásobovanie teplom

 

Prezentácie

 

1. blok: Aktuálne o legislatíve a regulácii
Novela zákona o tepelnej energetike
Miroslav Petrus, Ministerstvo hospodárstva SR
Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Revízia smernice o energetickej efektívnosti, Miroslav Mariaš
Ministerstvo hospodárstva SR
Vyhláška o cenovej regulácii v tepelnej energetike – zmeny pre nové regulačné obdobie
Katarína Kalinayová, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. blok: Podporné mechanizmy
Modernizačný fond pre teplárenstvo
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Program Slovensko
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Energetické komunity v praxi – Inšpirácia pre Slovensko
Stanislav Laktiš, Slovenská inovačná a energetická agentúra
3. blok: Progresívne systémy v zásobovaní teplom
Dekarbonizačné projekty v plynárenstve – príprava tepla z obnoviteľných plynov
Viera Hricová, SPP – distribúcia, a. s.
Budúcnosť v teplárenstve s využitím OZE
Vojtech Červenka, MH Teplárenský holding, a.s.
Výroba a využitie obnoviteľných plynov v Žiari nad Hronom
Miroslav Mravec, Slovenský zväz výrobcov tepla
Prechod na účinné CZT v kontexte aktuálnej energetickej krízy
Marek Ondrek, Slovenský zväz výrobcov tepla
Zvyšovanie účinnej výroby tepla využitím biomasy v CZT
Ján Budzák, Slovenský zväz výrobcov tepla

 

1. blok: Aktuálne o legislatíve a regulácii

 

2. blok: Podporné mechanizmy

 

Diskusia

 

3, blok: Progresívne systémy v zásobovaní teplom

 

Bezplatné odborného poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU je možné využiť v konzultačných centrách SIEA – ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach, alebo na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399.

Projekt ŽIŤ ENERGIOU je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.