SIEA pozýva na konferenciu Budúcnosť regionálnej energetiky

Ako zvýšiť energetickú sebestačnosť v regiónoch? Kde to už zvládli a ako by to mohlo fungovať na Slovensku? To sú témy konferencie Budúcnosť regionálnej energetiky, na ktorej Slovenská inovačná a energetická agentúra predstaví zámer vybudovať centrá udržateľnej energetiky. Registrácia na podujatie, ktoré sa uskutoční 20. a 21. júna 2023 v Liptovskom Mikuláši, je otvorená.

„Na znižovanie spotreby energie a tým aj energetickej závislosti je vyčlenené nebývalé množstvo prostriedkov. Je tu šanca využiť ich systematicky. S nasmerovaním energetických opatrení v regiónoch by mali pomôcť tímy domácich špecialistov. Našou úlohou je vybudovať odborné kapacity v regiónoch, a preto na konferenciu pozývame okrem zástupcov samospráv a regiónov, aj nadaných odborníkov z oblasti energetiky, stavebníctva a dopravy, ktorí chcú regiónom pomôcť,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

SIEA má pripravený zámer projektu, ak bude schválený, začne sa tento rok. V prvej fáze plánuje SIEA otvoriť pobočky vo všetkých krajských mestách. V druhej fáze v spolupráci so župami vybuduje 22 regionálnych centier.

Účastníci konferencie získajú komplexný prehľad o existujúcej a plánovanej podpore v oblasti regionálnej energetiky. Aj v súvislosti s rozsiahlou finančnou pomocou zameranou na obnovu budov budú prezentované možnosti, ako zvýšiť kvalitu obnovy prostredníctvom architektonickej súťaže. Súčasťou konferencie sú aj príklady dobrej praxe, ktoré môžu k zvyšovaniu energetickej sebestačnosti motivovať ďalších. Hovoriť sa bude o energetických komunitách a udržateľných mestských štvrtiach v zahraničí, ale aj o prvých skúsenostiach z prípravy takejto štvrte na Slovensku.

Špeciálny blok prezentácií a tiež aj diskusia budú v prvý deň venované teplárenstvu v zahraničí a na Slovensku. Súčasťou programu je prezentácia  z Dánska, kde dlhodobo zabezpečujú dostupné a ekologické teplo ako službu vo verejnom záujme. Určite zaujme aj príklad mestského programu rozvoja a ekologizácie teplárenstva, v ktorom využívajú odpadové teplo, z francúzskeho mesta Amiens. Chýbať nebudú ani úspešné projekty z Čiech a Slovenska.

UPOZORNENIE: KAPACITA PODUJATIA JE NAPLNENÁ, REGISTRÁCIA JE UZATVORENÁ. 

Konferencia sa uskutoční v Demänová Rezort pri Liptovskom Mikuláši. Záujemcovia o účasť sa mohli na podujatie prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na stránke www.siea.sk. Vstup a ubytovanie v mieste konania konferencie, ktorá je organizovaná v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, je pre zaregistrovaných záujemcov bezplatný. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity. Po skončení podujatia budú k dispozícii prezentácie aj videozáznam z konferencie.

Rady odborných konzultantov SIEA je možné využiť bezplatne v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach alebo prostredníctvom poradenskej linky 0800 199 399.