Novým generálnym riaditeľom SIEA sa stal Stanislav Jurikovič

Minister hospodárstva Karel Hirman poveril vedením  Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislava Jurikoviča, ktorý v agentúre pracuje od roku 2016.

Nový generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič zastával v agentúre od júna tohto roku pozíciu riaditeľa odboru nových energetických technológií. Pred tým pôsobil šesť rokov ako hovorca SIEA. Vo funkcii nahradil Petra Blaškovitša.

Stanislav Jurikovič sa vo svojom pracovnom živote dlhodobo venoval externej a internej komunikácii a budovaniu vonkajších vzťahov vo firmách, kde pôsobil. Má bohaté skúsenosti zo štátnej správy a samosprávy, viedol komunikáciu na ministerstve hospodárstva, ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií a v časti Bratislava Staré mesto. Komunikáciu zabezpečoval aj na ministerstve financií a v súkromných spoločnostiach.

Jeho víziou je pokračovať vo všetkých rozbehnutých aktivitách v oblasti energetiky a inovácií a naštartovať nové činnosti a systematické opatrenia vrátane tých, ktoré pomôžu zvládať dôsledky aktuálnej energetickej situácie. Podpora pre domácnosti, podnikateľov, verejný sektor, kreatívcov, hľadanie udržateľných a efektívnych riešení, zvýšenie povedomia o odborných témach a výchova novej generácie energetikov a podnikateľov – to všetko plánuje agentúra zabezpečovať v najbližšom období.

„Vážim si dôveru ministra, urobím všetko preto, aby sme s našimi odborníkmi pomohli prekonať energetickú krízu a prispeli k vytvoreniu vhodných podmienok na rozvoj a využívanie nových technológií. Sme jeden tím a naša sila spočíva práve v spolupráci. Teším sa na ňu,“ hovorí nový generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.