Hľadáme ľudí, ktorí chcú pomáhať svojim regiónom

Energetická kríza a extrémne prejavy počasia nám pripomínajú, že znižovanie vlastnej spotreby a jej pokrývanie z obnoviteľných zdrojov energie sú nevyhnutné k tomu, aby sa stabilizovali podmienky pre rozvoj regiónov a zlepšila kvalita života ich obyvateľov. Hľadáme ľudí, ktorí chcú pritom svojim regiónom pomôcť.

Bez odborného vedenia založeného na faktoch sa regióny k tomuto cieľu nepribližujú. Živelný vývoj v oblasti energetického plánovania a rozhodovania viedol k vysokej a často zbytočnej  spotrebe dovážaných palív a energie. Z regiónov tak nepretržite odteká mohutný tok peňazí – to nielen zvyšuje ich nezdravú závislosť od externých dotácií, ale zároveň aj podkopáva ich schopnosť vytvárať stabilné prostredie pre dobrý život ich obyvateľov. Tento stav sa nezmení sám od seba.

Práve preto hľadáme ľudí, ktorí sú ochotní, schopní a odhodlaní pomôcť svojmu regiónu pri zvyšovaní energetickej nezávislosti aj prostredníctvom poradenstva a praktických odporúčaní. Vďaka odbornému zázemiu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry budujeme odborné kapacity, ktoré budú nápomocné pri energetickej transformácii regiónov. Využívame pritom moderné dátové nástroje, aby sme mohli asistovať pri rozvoji udržateľnej energetiky, ktorý bude šitý presne na miestne pomery.

Ak máte záujem o zmysluplnú analytickú a inovátorskú prácu a máte čo ponúknuť svojmu regiónu, dajte nám o sebe vedieť!

Podrobnejšie informácie o pripravovanej podpore rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

 

Kontakt:

Juraj Zamkovský
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Tel.: +421 918 911 903
E-mail: juraj.zamkovsky@siea.gov.sk