SIEA pozýva na konferenciu Svetlo v obciach a v budovách

Ako nahradiť v úradoch a školách klasické lineárne žiarivky, ktorých výroba sa tento rok končí? Prečo a ako po zvýšení cien elektriny verejné osvetlenie v noci úplne nevypínať? Aj odpovede na tieto otázky je možné získať na konferencii Svetlo v obciach a v budovách, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

Energetická kríza výrazne zasiahla do rozpočtov samospráv a verejných inštitúcií, pre ktoré predstavujú výdavky na osvetlenie významnú položku. Modernizácia osvetlenia prináša zásadné zníženie spotreby energie aj nákladov, ale miera šetrenia v budúcnosti vždy závisí od dôslednosti projektu obnovy.

Zastavenie výroby žiariviek nariadila pred časom Európska únia. V tomto roku skončia výnimky pre posledné z nich,  a tak budú mnohí z prevádzkovateľov budov riešiť dilemu, ako zabezpečiť osvetlenie v nasledujúcich mesiacoch. Hlavným dôvodom definitívneho konca kompaktných a lineárnych žiariviek je obsah ortuti nebezpečnej pre ľudské zdravie. Ako posledné dostanú v auguste 2023 stop lineárne tzv. trubicové žiarivky T5 a T8, ktoré sú najrozšírenejšie práve v školách a v úradoch.

„Ak chceme maximalizovať efekt úspory, dnes už nestačí vymeniť starý zdroj za nový. Koniec žiariviek a ich výmena za LED zdroje síce prinesie jednorazové úspory, ale ďalší potenciál prevádzkových úspor sa skrýva v riadení osvetlenia, ktoré stále nie je samozrejmosťou. Dôležité je o tom hovoriť práve teraz, keď mnohých manažérov čakajú zásadné rozhodnutia, do akej miery osvetlenie zrekonštruovať,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Na konferencii sa bude hovoriť aj o možnostiach, kde na výmenu osvetlenia získať podporu a ako sa v prípade obmedzeného rozpočtu nepripraviť o potenciálne úspory v budúcnosti. Samostatné prednášky budú venované zelenému verejnému obstarávaniu a efektívnemu využívaniu fotovoltických systémov vo verejnom sektore.

Konferencia, ktorú SIEA pripravuje v spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou, je určená pre prevádzkovateľov verejných budov a zástupcov miest a obcí. Podujatie sa uskutoční 17. a 18. apríla 2023 v rezorte Demänová v Liptovskom Mikuláši.

Záujemcovia o účasť sa môžu na konferenciu prihlásiť prostredníctvom registračného formuláru na stránke www.siea.sk. Vstup a ubytovanie v mieste konania konferencie, ktorá je organizovaná v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, je pre zaregistrovaných záujemcov bezplatný. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity. Po skončení podujatia budú k dispozícii prezentácie aj video záznam z konferencie.

Rady odborných konzultantov SIEA je možné využiť v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach, alebo na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399.