Aktivovanie žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam je pozastavené

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam už nie je možné aktivovať. Vzhľadom na to, že záujem o poukážky prevýšil vyčlenenú sumu, SIEA pozastavila ich vydávanie. Aktuálne domácnosti disponujú vydanými poukážkami na inštaláciu zariadení v hodnote 10 miliónov €.

Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období. SIEA preveruje možnosti, či je možné doplniť zdroje do prebiehajúceho projektu. O ďalšom postupe  bude informovať v krátkom čase.

Zároveň pripravuje pokračovanie projektu, ktoré bude financované z nového programu Slovensko. Nové podmienky podpory budú zverejnené po schválení projektu. O príprave projektu bude SIEA priebežne informovať.

Podpora na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam, ktorý je financovaný z európskych a štátnych prostriedkov prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, je k dispozícii od roku 2015.

Vďaka podpore z projektu, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, bolo doteraz nainštalovaných viac ako 46-tisíc zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie celkovou sumou takmer 99 miliónov eur. Spolu bolo doteraz podporených 13 724 inštalácií slnečných kolektorov, 15 645 tepelných čerpadiel,  10 950 fotovoltických systémov a 6 552 kotlov na biomasu.