Medzinárodný projekt UnicornQuest začína hľadať perspektívne startupy

Prilákať a udržať podnikateľské talenty a znížiť odliv perspektívnych začínajúcich podnikov z Európy je zámerom medzinárodného projektu UnicornQuest, ktorý je financovaný z programu Interreg Europe. Slovensko v projekte zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Medzinárodné projektové konzorcium tvorí 12 inštitúcií zastupujúcich európske regióny, po prvý raz stretlo na začiatku mája 2023 v portugalskej Évore. Na stretnutí sa partneri dohodli na prvých krokoch potrebných pre nájdenie perspektívnych začínajúcich podnikov  – startupov.

Cieľom projektu UnicornQuest je vybudovať podnikateľské ekosystémy a prostredníctvom podporných mechanizmov prilákať a udržať podnikateľské talenty s potenciálom stať sa „unicorn“, t.j, „jednorožcom“ ako v zahraničí označujú startupy v hodnote najmenej 1 miliardy USD, ktoré dosahujú vynikajúce ekonomické výsledky pri rešpektovaní základných zásad a hodnôt EÚ.

UnicornQuest vychádza z potreby znížiť odliv perspektívnych začínajúcich podnikov z Európy, najmä z menej rozvinutých regiónov, čo má za následok stratu pracovných miest a možností podpory výstupov duševného vlastníctva. Projekt ako taký sa zameriava na aktivity v oblasti vzdelávania a výmeny skúseností, regionálne hodnotenia a vzájomnú analýzu a preskúmanie reálnych prípadov. Výsledkom bude príprava stratégií na zlepšenie regionálnych politík, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP) a udržanie ako aj prilákanie podnikateľských talentov.

Počas dvojdňového seminára a študijných návštev si partneri z Írska, Rumunska, Holandska, Talianska, Lotyšska, Slovenska, Maďarska, Francúzska a Španielska vymenili skúsenosti o systémoch a riešeniach na podporu MSP pod záštitou zástupcov Vedeckého a technologického parku Alentejo (PACT). Účastníci sa oboznámili s inovačným ekosystémom mesta Évora a všetci partneri získali možnosti porovnať miestne príklady s kompetenciami vlastných inštitúcií ako aj silnými a slabými stránkami svojich regiónov.