Podpora prenosu vedomostí v centre pozornosti medzinárodného stretnutia partnerov projektu KnowledgeAnalytics v Litve

V dňoch 9. a 10. mája 2024 sa konal Kick-Off Meeting partnerov projektu KnowledgeAnalytics v litovskom Vilniuse. Jedným z nich je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá na stretnutí mala svoje zastúpenie.

Podujatie prinieslo plodnú diskusiu na otázku, ako efektívne podporiť prenos znalostí medzi sférou vedy a podnikateľským sektorom. Súčasťou programu bola aj návšteva Vilnius University, ako aktívneho hráča v rámci inovačného ekosystému v Litve.

Exkurzia bola inšpiratívna v mnohých ohľadoch, najmä však v oblasti podpory príležitostí pre MSP a veľké podniky v rámci R&D a inovácií.

Projekt KnowledgeAnalytics sa zameriava na skúmanie výziev, ktoré prináša umelá inteligencia, big data a ďalšie technológie na rozvoj účinných verejných intervencií cielených na podporu transferu znalostí medzi vedou a podnikaním.