Prezentácie z Konferencie priemyselných energetikov 2011

Energetický audit – povinnosť alebo nevyhnutnosť, priemyselné emisie ako súčasť environmentálneho hodnotenia v energetických auditoch a obnoviteľné zdroje energie v podmienkach Slovenska – to sú hlavné témy, ktoré odzneli počas Konferencie priemyselných energetikov. Uskutočnila sa 25. – 26. 10. 2011 v Žiline. Prezentácie z podujatia sú Vám k dispozícii na stiahnutie.

 

Konferenciu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci so Združením priemyselných odberateľov energie a Asociáciou energetických manažérov v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

 

Prednášky odborníkov si vypočulo viac ako 150 účastníkov. Najväčšiu odozvu mala prezentácia Jiřího Horáka z VŠB – Technickej univerzity Ostrava na tému Môže obec vyprodukovať toľko emisií prachu ako veľká elektráreň.

 

Súčasťou konferencie bola aj exkurzia spojená s prehliadkou energetického zdroja v Novej Dubnici. O parametroch a postupe výstavby moderného zariadenia využívajúceho kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze biomasy pri zabezpečovaní centrálneho zásobovania teplom na konferencii rozprával obchodný manažér spoločnosti DATATHERM, s.r.o. Teplička nad Váhom Radoslav Kňazúr.

 

IMG_7205.jpgIMG_9484.jpgIMG_9485.jpg4.jpg

Blok I: Energetický audit – povinnosť alebo nevyhnutnosť

IMG_9581.jpgIMG_9582.jpg7.jpg6.jpg

Blok II: Priemyselné emisie – súčasť environmentálneho hodnotenia v energetických auditoch

IMG_7170.jpgDSCF2066.jpg3.jpgIMG_7161.jpg

Blok III: Obnoviteľné zdroje energie v podmienkach Slovenska

IMG_7235.jpgIMG_7257.jpgIMG_7270.jpgIMG_7313.jpg

IMG_7295.jpgIMG_7320.jpgIMG_7282.jpgIMG_9490.jpg

Diskusia

DSCF2112.jpgDSCF2114.jpgDSCF2116.jpgIMG_9507.jpgIMG_9505.jpg5.jpgIMG_9459.jpgIMG_7299.jpg

Fotogaléria z exkurzie v teplárni v Novej Dubnici

DSCF1976.jpgDSCF1993.jpgDSCF1971.jpgDSCF2034.jpgDSCF1988.jpgDSCF1989.jpgDSCF2007.jpgDSCF1979.jpg

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.