Seminár o možnostiach trhu s biometánom

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Asociáciou výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov (AVEOZ) organizuje 13. júna 2013 v Bratislave druhý Informačný deň k projektu GreenGasGrids  (GGG – Zelené plynárenské siete). Seminár sa bude venovať využitiu biometánu v doprave, súčasťou prednášok budú aj informácie o pripravovanom Národnom pláne rozvoja biometánu. Projekt GGG je spolufinancovaný z európskych […]

LEAP4SME workshop “Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch a jej podpora”

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na tretí zo série workshopov zameraných na energetickú efektívnosť v malých a stredných podnikoch (MSP). Podujatie sa uskutoční 22.05.2023 v rámci projektu LEAP4SME, ktorý je financovaný z programu HORIZON 2020. Registrácia je otvorená. Na workshope budú prezentované zistenia a závery projektu, na ktorom spolupracuje 9 energetických európskych agentúr. Vďaka […]

Workshop BIM a integrované navrhovanie budov

  Integrovaný dizajn je užitočný prístup pri riešení zložitých otázok ohľadom navrhovania energeticky hospodárnych budov s vysokými environmentálnymi ambíciami. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na workshop venovaný problematike využívania informačného modelu BIM a integrovaného navrhovania budov. Termín: 30. júl 2014 (streda) Miesto: konferenčná sála SIEA, 1. poschodie, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava   […]

Workshop o financovaní projektov MSP s využitím poistenia energetických úspor

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na ďalší zo série workshopov o financovaní projektov malých a stredných podnikov s využitím poistenia energetických úspor, ktorý sa uskutoční 27. júna 2023 v hoteli Tatra v Bratislave. Financovanie energeticky účinných technologických riešení prostredníctvom poistenia energetických úspor (ESI – Energy Savings Insurance) pomáha malým a stredným podnikom (MSP) prekonávať […]

Pozvánka na školenia vzdelávacieho programu technik svetelných systémov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (SSTS) pozývajú na pilotné školenia Technik svetelných systémov, ktoré sa uskutoční v Košiciach. K dispozícii sú posledné voľné miesta.  Cieľom pilotných školení, ktoré sú pripravené v rámci medzinárodného projektu BUILD UP SKILLS – STAVEDU, je sprostredkovať účastníkom základné poznatky, skúsenosti a umožniť získať praktické zručnosti […]

Prezentácia energeticky efektívnych riešení pre MSP

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na worskshop spojený s  prezentáciou podporných mechanizmov pre malé a stredné podniky (MSP), ktorých cieľom je minimalizovať riziká investícií do energetickej efektívnosti podnikov. Podujatie sa uskutoční 14. novembra 2023 v Bratislave.  Workshop je súčasťou medzinárodného projektu ESI Europe 2.0, HORIZON 2020, v rámci ktorého SIEA implementuje na Slovensku model poistenia energetických […]

Pozvánka na bezplatné školenia vzdelávacieho programu technik energetických zariadení budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a EkoFond pozývajú na pilotné školenie Technik energetických zariadení budov, ktoré sa uskutoční 6.6.-9.6.2017 v Prešove.   Cieľom pilotných školení, ktoré sú pripravené v rámci medzinárodného projektu BUILD UP SKILLS – STAVEDU, je sprostredkovať účastníkom základné poznatky, skúsenosti a umožniť získať praktické zručnosti pre prácu súvisiacu s inštaláciou a […]

Seminár „Využívanie biomasy na výrobu tepla“

SIEA pozýva na seminár na tému „Využívanie biomasy na výrobu tepla“, ktorý sa uskutoční 18.5.2017 v Bratislave na Trnavskej ceste 100. Seminár je organizovaný v rámci medzinárodného projektu Bioenergy4Business, ktorý sa zameriava na výrobu tepla z tuhých biopalív. Cieľom projektu je osloviť účastníkov trhu od potenciálnych investorov až po konečných spotrebiteľov a sprostredkovať im dobré […]

Workshop projektu TOGETHER v Bruseli

Súčasťou Európskeho týždňa udržateľnej energie (EUSEW) je aj workshop projektu Interreg CENTRAL EUROPE TOGETHER (Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction) na tému „Ako vplýva zmena správania užívateľov verejných budov na energetickú efektívnosť“. Podujatie sa uskutoční 4. júna 2018. Cieľom projektu TOGETHER, na ktorom participuje aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, je propagácia a […]

Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi

Pripraviť praktické odporúčania, ako možno s minimálnymi nákladmi motivovať užívateľov verejných budov k znižovaniu spotreby energie, je zámerom medzinárodného projektu TOGETHER. Prvé výsledky a detaily projektu predstavila Slovenská inovačná a energetická agentúra počas workshopu, k dispozícii sú prezentácie z podujatia. Cieľom projektu TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) je zvýšiť energetickú efektívnosť […]