workshop - Bratislava

Workshop BIM a integrované navrhovanie budov

 

Integrovaný dizajn je užitočný prístup pri riešení zložitých otázok ohľadom navrhovania energeticky hospodárnych budov s vysokými environmentálnymi ambíciami. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na workshop venovaný problematike využívania informačného modelu BIM a integrovaného navrhovania budov.


Termín: 30. júl 2014 (streda)

Miesto: konferenčná sála SIEA, 1. poschodie, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

Vstup na podujatie je voľný, no počet miest limitovaný. Účasť je nevyhnutné potvrdiť najneskôr do 23. júla 2014 (streda) e-mailom na adresu eduard.jambor@siea.gov.sk

 

Program workshopu

 

Príchod a registrácia účastníkov: 8:30 – 9:00

Privítanie: Mgr. Eduard Jambor, PhD., SIEA (9:00)

 

Panel 1 + diskusia (9:15 – 10:45)

 

  • 9:15 – 9:30

Projekt MaTrID (aktuálny stav, perspektívy, výstupy)

Mgr. Eduard Jambor, PhD., SIEA

  • 9:30 – 10:00

Úvod do BIM. Nástroje a riešenia pre podporu integrovaného navrhovania a integrovanej dodávky projektu. Informačný model budovy.

Ing. Patrik Minks, Autodesk; Ing. Ladislav Molnár, CAD Studio

  • 10:00 – 10:30

Moderné metódy počítačových simulácií pre podporu integrovaného navrhovania

Ing. Milan Janák, PhD., Simulácie budov s.r.o.

 

Prestávka na kávu, občerstvenie (10:30– 10:45)

 

Panel 2 + diskusia: Využitie BIM a informačného modelu pri obstarávaní budov – benefity a úskalia  (10:45 – 12:15)

 

  • 10:45 – 11:30

Využitie a prínosy využitia informačného modelu budovy v procese prípravy, výstavby a správy budov. Bariéry  Slovenského trhu a možnosti ich prekonávania

Ing. Peter Balco, CAD EXPERT s.r.o. (ArchiCAD)

  • 11:30 – 12:00

Perspektívy a prínosy BIM pri zvyšovaní kvality vereného obstarávania. Aktualizácia smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES a BIM; trendy v EÚ a ČR; štandardy BIM

Ing. Martin Černý, BIM CZ

Diskusia: BIM a verejné obstarávanie? Áno alebo nie? Nevyhnutné kroky? (12:00 – 12:15)

 

Obed (12:15 – 13:00)

 

Panel 3 + diskusia: Praktická pripravenosť nástrojov BIM na nasadenie v reálnom slovenskom prostredí (13:00 – 15:30)

 

  • 13:00 – 13:45

BIM riešenia pre architektúru

Autodesk Revit Architecture + Revit Tools

Ing. Martin Birás, CAD Studio,

  • 13:45 – 14:30

Riešenia BIM pre spoločnú spoluprácu s profesiami

Statika – TZB – koordinácia

Revit Structure + Revit MEP

Ing. Pavel Homan, CAD Studio

  • 14:30 – 15:00

Nástroje pre integrovaný energetický dizajn – PHPP a DesignPH

Ing. Vladimír Šimkovic, Ing. Michal Lešinský,  iEPD

 

Prestávka na kávu, občerstvenie (15:00 – 15:15)

 

  • 15:15 – 16:00

Implementácia BIM – prečo pilotný BIM projekt ?

Ukážka BIM projektov v projekčnej praxi na Slovensku a v Českej republike

Ing. Pavel Homan, Ing. Martin Birás CAD Studio; tbc /VPÚ DECO/

  • 16:00 – 16:30

Záverečná diskusia a losovanie

1. cena: 2 dni praktického zaškolenia týkajúceho sa BIM technológií

2. cena: Bezplatná účasť na konferencii BIM fórum, Praha, ČR

 


Podujatie je organizované v rámci projektu s akronymom MaTrID zameraného na problematiku integrovaného navrhovania budov a transformáciu trhu pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov komunitárneho programu Inteligentná energia Európa.