Seminár - Bratislava

Pozvánka Národný informačný deň 2013: Program Inteligentná energia-Európa

Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva na Národný informačný deň IEE 2013. Podujatie sa uskutočňuje v súvislosti so zverejnením výzvy (13. 12. 2012) na predkladanie návrhov projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia-Európa (IEE) na rok 2013.

IEE_logo.jpg

Termín konania: 29. január 2013 (utorok), 9:30 – 13:00

Miesto konania: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava (miestnosť č. 20 na 1. poschodí)

 

Podujatie je určené pre záujemcov o financovanie neinvestičných projektov v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie, energetickej hospodárnosti budov či alternatívnych palív. Na ich podporu je v rámci aktuálnej výzvy programu IEE na rok 2013 vyčlenených 65 mil. €. Cieľom podujatia je informovať záujemcov zo súkromnej i verejnej sféry o zameraní, prioritách a cieľoch aktuálnej výzvy a rovnako aj približíť podmienky, kritériá a skúsenosti s podávaním a následnou realizáciou tohto typu projektov.

 

Podmienky účasti

Účasť na národnom informačnom dni je bezplatná. Registrovať sa, ako aj získať viac informácií môžete prostredníctvom e-mailovej adresy eduard.jambor@siea.gov.sk.

 

Kontakt

Eduard Jambor – eduard.jambor@siea.gov.sk 


Užitočné odkazy

Web stránka programu Inteligentná energia-Európa k výzve 2013: ec.europa.eu/energy/intelligent/

Anglický text výzvy na podávanie návrhov projektov: výzva IEE 2013