Seminár o možnostiach trhu s biometánom

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizuje 15. mája 2012 (utorok) v Bratislave Informačný deň k projektu GreenGasGrids  (GGG – Zelené plynárenské siete). Počas odborného seminára získajú účastníci informácie aj o priebehu vytvárania Národného plánu rozvoja biometánu. Projekt GGG je spolufinancovaný z európskych zdrojov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa  (IEE). Termín podujatia: 15. máj 2012, […]

Ako môžu prispieť OZE k energetickej sebestačnosti domácností

Zvažujete inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie? Ako môžu prispieť zelené technológie k energetickej sebestačnosti domácností sa dozviete na online podujatí, ktoré organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra 5. mája 2022 v rámci medzinárodného projektu SHREC. Účasť je bezplatná. Podujatie je určené pre všetkých, ktorých zaujímajú najnovšie informácie o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov energie […]

Seminár zameraný na významnú obnovu budov a nové ciele v oblasti energetickej efektívnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár zameraný na otázky súvisiace s významnou obnovou budov a s cieľmi v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré prináša nová európska smernica (EED). Podujatie, ktoré sa uskutoční 28. septembra 2012 v Bratislave, je súčasťou projektu REQUEST (Významná obnova budov prostredníctvom kvalitných dodávateľských reťazcov a rozvoj štandardov energetickej hospodárnosti). Projekt […]

Workshop Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na workshop „Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch a jej podpora“, ktorý organizuje 29.6.2022 v rámci medzinárodného projektu LEAP4SME. Cieľom podujatia je informovať malých a stredných podnikateľov (MSP) a organizácie zaoberajúce sa energetickou efektívnosťou v MSP o výhodách energetických auditov a ďalšej implementácii odporúčaných opatrení na úsporu energie […]

Pozvánka Národný informačný deň 2013: Program Inteligentná energia-Európa

Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva na Národný informačný deň IEE 2013. Podujatie sa uskutočňuje v súvislosti so zverejnením výzvy (13. 12. 2012) na predkladanie návrhov projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia-Európa (IEE) na rok 2013. Termín konania: 29. január 2013 (utorok), 9:30 – 13:00 Miesto konania: Ministerstvo […]

Workshop o financovaní projektov MSP s využitím poistenia energetických úspor

Slovenská inovačná a energetická agentúra vás pozýva na prvý informačný workshop medzinárodného projektu ESI Europe 2.0, na ktorom bude 22. februára 2023 prezentovaný nový spôsob prístupu k financovaniu energeticky účinných technologických riešení pre malé a stredné podniky prostredníctvom poistenia energetických úspor (ESI – Energy Savings Insurance). Poistenie energetických úspor pomáha malým a stredným podnikom prekonávať zábrany […]

Seminár o možnostiach trhu s biometánom

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Asociáciou výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov (AVEOZ) organizuje 13. júna 2013 v Bratislave druhý Informačný deň k projektu GreenGasGrids  (GGG – Zelené plynárenské siete). Seminár sa bude venovať využitiu biometánu v doprave, súčasťou prednášok budú aj informácie o pripravovanom Národnom pláne rozvoja biometánu. Projekt GGG je spolufinancovaný z európskych […]

LEAP4SME workshop “Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch a jej podpora”

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na tretí zo série workshopov zameraných na energetickú efektívnosť v malých a stredných podnikoch (MSP). Podujatie sa uskutoční 22.05.2023 v rámci projektu LEAP4SME, ktorý je financovaný z programu HORIZON 2020. Registrácia je otvorená. Na workshope budú prezentované zistenia a závery projektu, na ktorom spolupracuje 9 energetických európskych agentúr. Vďaka […]

Workshop BIM a integrované navrhovanie budov

  Integrovaný dizajn je užitočný prístup pri riešení zložitých otázok ohľadom navrhovania energeticky hospodárnych budov s vysokými environmentálnymi ambíciami. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na workshop venovaný problematike využívania informačného modelu BIM a integrovaného navrhovania budov. Termín: 30. júl 2014 (streda) Miesto: konferenčná sála SIEA, 1. poschodie, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava   […]

Workshop o financovaní projektov MSP s využitím poistenia energetických úspor

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na ďalší zo série workshopov o financovaní projektov malých a stredných podnikov s využitím poistenia energetických úspor, ktorý sa uskutoční 27. júna 2023 v hoteli Tatra v Bratislave. Financovanie energeticky účinných technologických riešení prostredníctvom poistenia energetických úspor (ESI – Energy Savings Insurance) pomáha malým a stredným podnikom (MSP) prekonávať […]