Workshop BIM a integrované navrhovanie budov

  Integrovaný dizajn je užitočný prístup pri riešení zložitých otázok ohľadom navrhovania energeticky hospodárnych budov s vysokými environmentálnymi ambíciami. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na workshop venovaný problematike využívania informačného modelu BIM a integrovaného navrhovania budov. Termín: 30. júl 2014 (streda) Miesto: konferenčná sála SIEA, 1. poschodie, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava   Vstup na podujatie je voľný, […]

Pozvánka na školenia vzdelávacieho programu technik svetelných systémov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (SSTS) pozývajú na pilotné školenia Technik svetelných systémov, ktoré sa uskutoční v Košiciach. K dispozícii sú posledné voľné miesta.  Cieľom pilotných školení, ktoré sú pripravené v rámci medzinárodného projektu BUILD UP SKILLS – STAVEDU, je sprostredkovať účastníkom základné poznatky, skúsenosti a umožniť získať praktické zručnosti pre prácu s osvetľovacími sústavami. Školenia sú určené […]

Pozvánka na bezplatné školenia vzdelávacieho programu technik energetických zariadení budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a EkoFond pozývajú na pilotné školenie Technik energetických zariadení budov, ktoré sa uskutoční 6.6.-9.6.2017 v Prešove.   Cieľom pilotných školení, ktoré sú pripravené v rámci medzinárodného projektu BUILD UP SKILLS – STAVEDU, je sprostredkovať účastníkom základné poznatky, skúsenosti a umožniť získať praktické zručnosti pre prácu súvisiacu s inštaláciou a využitím technológií na výrobu tepla a teplej vody pre domácnosti […]

Seminár „Využívanie biomasy na výrobu tepla”

SIEA pozýva na seminár na tému „Využívanie biomasy na výrobu tepla”, ktorý sa uskutoční 18.5.2017 v Bratislave na Trnavskej ceste 100. Seminár je organizovaný v rámci medzinárodného projektu Bioenergy4Business, ktorý sa zameriava na výrobu tepla z tuhých biopalív. Cieľom projektu je osloviť účastníkov trhu od potenciálnych investorov až po konečných spotrebiteľov a sprostredkovať im dobré príklady výroby tepla z biomasy, ako i nástroje vyvinuté […]

Workshop projektu TOGETHER v Bruseli

Súčasťou Európskeho týždňa udržateľnej energie (EUSEW) je aj workshop projektu Interreg CENTRAL EUROPE TOGETHER (Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction) na tému „Ako vplýva zmena správania užívateľov verejných budov na energetickú efektívnosť”. Podujatie sa uskutoční 4. júna 2018. Cieľom projektu TOGETHER, na ktorom participuje aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, je propagácia a šírenie konceptu integrovaného riadenia energie vo […]

Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi

Pripraviť praktické odporúčania, ako možno s minimálnymi nákladmi motivovať užívateľov verejných budov k znižovaniu spotreby energie, je zámerom medzinárodného projektu TOGETHER. Prvé výsledky a detaily projektu predstavila Slovenská inovačná a energetická agentúra počas workshopu, k dispozícii sú prezentácie z podujatia. Cieľom projektu TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) je zvýšiť energetickú efektívnosť pri prevádzke verejných budov predovšetkým zmenou […]

Pozvánka na prednášku o úsporách energie vo verejných budovách bez veľkých investícií

Prvé výsledky pilotných meraní spotreby energie prostredníctvom inteligentných meracích zariadení budú hlavnou témou prezentácie v rámci projektu TOGETHER na odbornom seminári Energeticky efektívne v roku 2019, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra počas veľtrhu Coneco Racioenergia 2019. Cieľom projektu TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) je zvýšiť energetickú efektívnosť pri prevádzke verejných budov predovšetkým zmenou správania […]

Pozvánka na prezentáciu záverov štúdie hĺbkovej obnovy školskej budovy pripravenej v rámci projektu INCI NZEB & EMMA

Ako je možné zásadne znížiť spotrebu energie a zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia naznačuje štúdia hĺbkovej obnovy typizovanej školskej budovy, ktorá bola pripravená v rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Výsledky štúdie budú prezentované na odbornom seminári Energeticky efektívne v roku 2019, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019. Na riešení, ktoré by poskytlo exaktné informácie a mohlo […]

Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na online konferenciu “Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy”, ktorá sa bude konať 18. februára 2021. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu CraftEdu, na ktorom SIEA participuje. Nielen veterné, solárne a jadrové elektrárne a elektrické autá sú témou cesty k bezuhlíkovej Európe. Nemenej významnou úlohou je prebiehajúca transformácia stavebníctva, úspora energie pri výrobe stavebných […]

Informačný deň k programu Inteligentná energia – Európa 2

Možnosti podpory projektov pre oblasť energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, energetickej hospodárnosti budov a alternatívnych palív Termín konania: 11. marca 2011, 9.00 h Miesto konania: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, miestnosť č. 20   Ministerstvo hospodárstva SR pozýva záujemcov na informačný deň ku komunitárnemu programu Európskej komisie Inteligentná energia – Európa2, 2007 – 2013, ktorého sa zúčastní […]