seminár SIEA - Bratislava

Seminár zameraný na významnú obnovu budov a nové ciele v oblasti energetickej efektívnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár zameraný na otázky súvisiace s významnou obnovou budov a s cieľmi v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré prináša nová európska smernica (EED). Podujatie, ktoré sa uskutoční 28. septembra 2012 v Bratislave, je súčasťou projektu REQUEST (Významná obnova budov prostredníctvom kvalitných dodávateľských reťazcov a rozvoj štandardov energetickej hospodárnosti). Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov európskeho komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE).

request-logo-small.PNGimages.jpg


Termín podujatia: 28. september 2012 (piatok), 9:00 – 12:45

Miesto podujatia: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, Bratislava – malá zasadacia miestnosť na 1. poschodí.

Predbežný program

08:30 – 09:00     Prezencia účastníkov
09:00 – 09:15 Otvorenie
Ing. Pavel Starinský, riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce a projektov, SIEA
Panel 1  
09:15 – 09:45 Projekt REQUEST – ciele, priority, zámery, výstupy
Mgr. Eduard Jambor, odbor medzinárodnej spolupráce a projektov, SIEA
09:45 – 10:30 Nové právne a technické predpisy v oblasti znižovania potreby tepla a energie budov
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TSÚS, riaditeľka, OZ ZPZB, predsedníčka
10:30 – 11:00 Občerstvenie

Panel 2  
11:00 – 11:30 Hydraulické vyváženie po zateplení domu
Ing. Juraj Šmelík, Thermo Eco Engineering, riaditeľ
11:30 – 12:00 Iniciatíva BUILD UP SKILLS
Ing. Ján Magyar, odbor medzinárodnej spolupráce a projektov, SIEA
12:00 – 12:45 Nové ciele v oblasti energetickej efektívnosti?    Čo prináša nová Smernica o energetickej efektívnosti
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, SIEA
             12:45 Záver

 


Podmienky účasti:

  • Vstup na podujatie je voľný, nutná registrácia na eduard.jambor@siea.gov.sk, prípadne na 0908 736 041
  • Registrácia prebieha do 20. septembra 2012 (štvrtok), prípadne do naplnenia kapacity podujatia
  • Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame záujemcom prihlásiť sa na podujatie včas


Kontakt:


Eduard Jambor

E-mail: eduard.jambor@siea.gov.sk

 

Pozvánka

Predbežný program