Online

Ako môžu prispieť OZE k energetickej sebestačnosti domácností

Zvažujete inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie? Ako môžu prispieť zelené technológie k energetickej sebestačnosti domácností sa dozviete na online podujatí, ktoré organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra 5. mája 2022 v rámci medzinárodného projektu SHREC. Účasť je bezplatná.

Podujatie je určené pre všetkých, ktorých zaujímajú najnovšie informácie o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Úvodná prednáška bude venovaná medzinárodnému projektu SHREC, ktorý umožňuje spoznať príklady dobrej praxe využívania obnoviteľných zdrojov energie v zahraničí. Súčasťou programu je aj prednáška Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE o  tom, ako je možné alternatívne zdroje energie využiť pri reagovaní na zvyšovanie cien na energetickom trhu. Prezentované budú výhody a obmedzenia obnoviteľných zdrojov energie  a pre záujemcov o podporu aj užitočné odporúčania k projektu Zelená domácnostiam, ku ktorému SIEA pripravuje tretie pokračovanie.

 

5. mája 2022

Program

12:45 – 13:00 Pripájanie na podujatie
13:00 – 13:15 Otvorenie podujatia
Stanislav Laktiš – projektový manažér SIEA
Predstavenie projektu SHREC a jeho ciele
13:15 – 13:45 OZE ako reakcia na krízu energetického trhu
Lucia Palmanová – koordinátorka SAPI pre politiku OZE

  • Alternatívne zdroje energie ako reakcia na zvyšovanie cien na energetickom trhu
  • Aká je budúcnosť obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku?
13:45 – 14:15 Výhody a obmedzenia obnoviteľných zdrojov energie
Michal Ilovič – poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU

  • Ako znížiť energetické náklady v bežnej domácnosti
  • Praktické skúsenosti a odporúčania
14:15 – 14:45 Zelená domácnostiam pokračuje. Aké sú skúsenosti zelených domácností?
Michal Ilovič – poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
14:45 – 15:00 Diskusia účastníkov

 

Online podujatie je bezplatné a bude prebiehať v slovenskom jazyku. Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť online prostredníctvom registračného formulára. Link na pripojenie bude registrovaným účastníkom zaslaný deň pred samotným podujatím.

 

Viac informácii o projekte SHREC nájdete na: www.interregeurope.eu/shrec

 

Kontakt:

Stanislav Laktiš, stanislav.laktis@siea.gov.sk, +421 918 857 550