informačný deň

Seminár o možnostiach trhu s biometánom

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizuje 15. mája 2012 (utorok) v Bratislave Informačný deň k projektu GreenGasGrids  (GGG – Zelené plynárenské siete). Počas odborného seminára získajú účastníci informácie aj o priebehu vytvárania Národného plánu rozvoja biometánu. Projekt GGG je spolufinancovaný z európskych zdrojov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa  (IEE).

GGG_logo_male.jpgimages.jpg


Termín podujatia: 15. máj 2012, 9:00 – 17:00

Miesto podujatia: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, Bratislava – zasadacia miestnosť na 1. poschodí

Projekt GreenGasGrids (Zelené plynárenské siete) sa zameriava na odstraňovanie bariér na trhu s biometánom, ktoré obmedzujú dopyt po tejto surovine. Ich eliminácia by mala v konečnom dôsledku viesť k zvyšovaniu jeho produkcie. Projekt sa sústreďuje predovšetkým na nasledujúce činosti:

  • Šírenie znalostí o výrobe a využívaní biometánu v krajinách, ktoré nemajú v tejto oblasti dostatočné skúsenosti;
  • Hľadanie riešení na prekonávanie existujúcich obchodných bariér na trhu s biometánom;
  • Vytváranie kontaktov medzi potenciálnymi obchodnými partnermi na trhu s biometánom;
  • Podpora pre projekty zamerané na biometán v krajinách, ktoré ho napriek vysokému potenciálu dosposiaľ nevyrábajú.

V rámci riešenia projektu plánuje SIEA pripraviť dokument s názvom Národný akčný plán rozvoja biometánu (cestovná mapa), ktorý má popisovať súčasný stav a perspektívy rozvoja výroby a využívania tejto komodity na Slovensku.

Podmienky účasti:
  • Vstup na podujatie je voľný, registrácia nutná na eduard.jambor@siea.gov.sk
  • Registrácia prebieha do 7. mája 2012 (pondelok), príp. do naplnenia kapacity podujatia
  • Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame záujemcom prihlásiť sa na podujatie včas
Kontakt:

Eduard Jambor

E-mail: eduard.jambor@siea.gov.sk

 

Predbežný program – Informačný deň GGG