Online, Bratislava

Workshop Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na workshop „Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch a jej podpora“, ktorý organizuje 29.6.2022 v rámci medzinárodného projektu LEAP4SME.

Cieľom podujatia je informovať malých a stredných podnikateľov (MSP) a organizácie zaoberajúce sa energetickou efektívnosťou v MSP o výhodách energetických auditov a ďalšej implementácii odporúčaných opatrení na úsporu energie a zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch.

Na podujatí sa dozviete, aké podporné mechanizmy pre podniky sa v tejto oblasti pripravujú, ale aj aké sú aktuálne bariéry a novinky. Hovoriť sa bude aj o aplikáciách pokročilých technológií a lokálnych zdrojoch a prezentovaná bude aj prípadová štúdia využitia energetických služieb. Súčasťou podujatia bude aj diskusia.

Workshop sa koná 29.6.2022 od 9:00 do 12:00 kombinovanou formou, môžete sa ho zúčastniť osobne alebo pripojiť online. Osobne bude workshop prebiehať v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Trnavská cesta 100, 6. poschodie. V prípade online účasti vám link na pripojenie pošleme po registrácii. Preferovanú možnosť účasti zadajte pri registrácii. Vstup na podujatie je bezplatný, na základe registrácie.

Registračný formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekOUZ13s-hNEH_2rn-i-z7xmtcufMvc44S_POkIqASq-3UjQ/viewform

Na stiahnutie:

Pozvánka a program workshopu Energetická efektívnosť v MSP a jej podpora

Viac informácií o projekte:

https://leap4sme.eu/

https://www.siea.sk/medzinarodne-projekty/aktualne-projekty/leap4sme/