Energetické štítky

Európske energetické štítky pomáhajú spotrebiteľom už viac ako 20 rokov pri výbere energeticky úsporných výrobkov. Štítky zároveň motivujú výrobcov k inováciám a podporujú záujem o energeticky úsporné produkty. Náklady na prevádzku spotrebičov tak vďaka ponuke a dopytu klesajú.

Účel a prínosy nových energetických štítkov

Doterajší systém energetických štítkov používal stupnice, ktoré už neboli dostatočne prehľadné. Väčšinou zahŕňali priveľa tried s označením „+“ a jasne nerozlišovali najúspornejšie výrobky, pretože väčšina patrila do 2-3 najvyšších tried. Pre spotrebiteľov bolo ťažké rozpoznať energeticky najúčinnejšie výrobky.
Európska komisia a členské štáty únie sa preto rozhodli prepracovať požiadavky na výrobky označované energetickými štítkami podľa potrieb spotrebiteľov a postupne pre všetky kategórie výrobkov zaviesť stupnicu s triedami energetickej účinnosti iba od A po G. Nové štítky pre prvé vybrané kategórie výrobkov sa budú v obchodoch zobrazovať od 1. marca 2021. Stupnica s triedami sa pritom bude pravidelne aktualizovať.

Akú sú hlavné vlastnosti nových štítkov?

 • Na štítku je len škála od A po G. Na štítku už nebudú triedy A+ či A++.
 • Štítok je prostredníctvom QR kódu prepojený s európskou databázou výrobkov. Databáza poskytuje podrobnejšie informácie ku všetkým výrobkom, ktoré majú energetický štítok. Databáza je určená pre spotrebiteľov, predajcov aj orgány dohľadu nad trhom.

Ktoré štítky budú nové v roku 2021?

Nové štítky budú zavádzané postupne v súlade s konkrétnymi európskymi predpismi EÚ. V roku 2021 budú nové štítky zobrazené v kamenných predajniach a online obchodoch pri nasledujúcich kategóriách výrobkov:
Od 1. marca 2021 – práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu, chladničky, mrazničky, chladničky na víno, televízory a elektronické displeje
Od 1. mája 2021 – pneumatiky
Od 1. septembra 2021 – svetelné zdroje

Úplne nový štítok budú mať od 1. marca 2021 aj chladiace a mraziace spotrebiče s funkciou priameho predaja určené na profesionálne využitie v gastronomických prevádzkach.
Pri ďalších skupinách výrobkov, ako sú napríklad klimatizačné zariadenia, bubnové sušičky, vysávače, ohrievače vody budú nové štítky postupne zavedené po schválení príslušných právnych predpisov. Predpokladá sa, že nové štítky sa pre tieto výrobky začnú používať najskôr od roku 2022.

Aké sú hlavné rozdiely medzi starým a novým štítkom?

 • Pre všetky produkty sa bude používať jednotná škála od A po G. Triedy A+, A++, A+++ už nebudú existovať.
 • V pravom hornom rohu štítku je umiestnený QR kód, ktorý obsahuje priamy odkaz na európsku databázu výrobkov EPREL, ktorá má uľahčiť výber a porovnávanie parametrov pre spotrebiteľov a zabezpečiť vyššiu transparentnosť, jednoduchší prieskum a dohľad nad trhom, ktorý vykonávajú štátne orgány.
 • Spotreba energie bude zobrazená výraznejším a jednotným spôsobom.
  Dolná časť štítku obsahuje rôzne piktogramy informujúce o vlastnostiach vybraného produktu. Niektoré piktogramy zostávajú rovnaké ako na starom štítku, niektoré boli upravené a zopár nových pribudlo, napríklad spotreba energie v režime vysokého dynamického rozlíšenia (HDR) pri televízoroch a elektronických displejoch a trvanie prania pri pračkách.

Aký je vzťah medzi starým a novým označením energetických tried

 • V čase uvedenia nového štítku do predajní nebudú žiadne produkty v triede A. Spočiatku bude trieda A zámerne nevyužitá, aby bol ponechaný priestor pre ďalšie inovácie.
 • Výrobky, ktoré boli doteraz zaradené do najvyšších tried na stupnici od A+++ po D, budú na novom štítku zaradené do nižších tried na stupnici od A po G.
 • Konkrétne technické parametre daného výrobku sa pritom nemenia, posun na stupnici je dôsledkom nových pravidiel v hodnotiacom systéme zaraďovania výrobkov do energetických tried a upraveného spôsobu výpočtu a merania spotreby energie, ktorý sa viac približuje reálnym podmienkam.

Európska databáza produktov a QR kód

Všetky výrobky označené štítkom by mali byť podľa legislatívy zaregistrované v novej európskej databáze EPREL. Údaje do databázy majú zadávať výrobcovia a dovozcovia do EÚ. Databáza poskytuje ďalšie údaje o výrobkoch, ktoré nie sú uvedené na štítku. Databáza je rozdelená na dve časti pre rôzne cieľové skupiny.

 • Pre prieskum trhu: Táto časť je prístupná iba inštitúciám zabezpečujúcim prieskum a dohľad nad trhom, napríklad pri overovaní pravosti deklarácií jednotlivých výrobkov.
 • Pre spotrebiteľov, profesionálnych nákupcov, obchodníkov a ďalších používateľov: Táto časť bude sprístupnená po zavedení nových štítkov.