Energetické štítky

Starší systém energetických štítkov používal stupnice, ktoré už neboli dostatočne prehľadné. Európska komisia a členské štáty únie sa preto rozhodli prepracovať požiadavky na výrobky označované energetickými štítkami podľa potrieb spotrebiteľov a postupne pre všetky kategórie výrobkov zaviesť stupnicu s triedami energetickej účinnosti iba od A po G. Nové energetické štítky umožnia jednoduchší výber úsporných spotrebičov. Označenie A+++ postupne končí. Stupnica s triedami sa bude pravidelne aktualizovať.

Dôležité aktuálne termíny:
Od 1. marca 2021
začali platiť nové štítky pre prvé vybrané kategórie výrobkov a môžu sa zobrazovať v predajniach.

Do 1. mája 2021 mali dodávatelia zabezpečiť, aby boli informačné listy listy výrobkov zaregistrované v európskej databáze EPREL.

Od 1. septembra 2021 začali oficiálne platiť nové štítky pre svetelné zdroje.

Od 21. septembra 2021 musia online obchody pri modeloch svetelných zdrojov s novým štítkom zobrazovať nový štítok.

Od 1. decembra 2021 musia predajcovia a kuchynské štúdia ukončiť predaj vybraných výrobkov obsahujúcich len „starý“ energetický štítok

Od 1. marca 2023 sa môžu v kamenných obchodoch predávať svetelné zdroje už iba s novým štítkom.

Ikonka energetického štítku. Kliknutím na obrázok sa otvorí nová stránka: "Nový štítok"

Nový štítok

Spoznajte výhody a hlavné vlastnosti nového štítku. Prehľad nových štítkov s vysvetlením zmien. 

Spotrebitelia

Zistite, ako sa zmenia energetické štítky a ako vám  pomôžu pri výbere nových spotrebičov.

Predajcovia

Pripravte sa na zmeny. Detaily o výmene štítkov v  kamenných predajniach a internetových obchodoch.

Účel a prínosy nových energetických štítkov

Európske energetické štítky pomáhajú spotrebiteľom už viac ako 20 rokov pri výbere energeticky úsporných výrobkov. Štítky zároveň motivujú výrobcov k inováciám a podporujú záujem o energeticky úsporné produkty. Náklady na prevádzku spotrebičov tak vďaka ponuke a dopytu klesajú.

Doteraz používané stupnice väčšinou zahŕňali priveľa tried s označením „+“ a jasne nerozlišovali najúspornejšie výrobky, pretože väčšina patrila do 2-3 najvyšších tried. Pre spotrebiteľov bolo ťažké rozpoznať energeticky najúčinnejšie výrobky.
Európska komisia a členské štáty únie sa preto rozhodli prepracovať požiadavky na výrobky označované energetickými štítkami podľa potrieb spotrebiteľov a postupne pre všetky kategórie výrobkov zaviesť stupnicu s triedami energetickej účinnosti iba od A po G. Nové štítky pre prvé vybrané kategórie výrobkov sa budú v obchodoch zobrazovať od 1. marca 2021. Stupnica s triedami sa pritom bude pravidelne aktualizovať.

Ktoré štítky sú nové v roku 2021?

Nové štítky sú zavádzané postupne v súlade s konkrétnymi európskymi predpismi EÚ. Od roku 2021 sú nové štítky zobrazené v kamenných predajniach a online obchodoch pri nasledujúcich kategóriách výrobkov:
Od 1. marca 2021 – práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu, chladničky, mrazničky, chladničky na víno, televízory a elektronické displeje
Od 1. mája 2021 – pneumatiky
Od 1. septembra 2021 – svetelné zdroje

Úplne nový štítok majú od 1. marca 2021 aj chladiace a mraziace spotrebiče s funkciou priameho predaja určené na profesionálne využitie v gastronomických prevádzkach.
Pri ďalších skupinách výrobkov, ako sú napríklad klimatizačné zariadenia, bubnové sušičky, vysávače, ohrievače vody budú nové štítky postupne zavedené po schválení príslušných právnych predpisov. Predpokladá sa, že nové štítky sa pre tieto výrobky začnú používať najskôr od roku 2022.