Workshop SIEA o možnostiach rozvoja automatizácie, robotiky a digitálnych technológií

 

Identifikovať príležitosti pre naštartovanie intenzívneho rozvoja automatizácie, robotiky a digitálnych technológií na Slovensku bolo cieľom pracovného workshopu, na ktorom sa 22. 1. 2015 zúčastnili zástupcovia významných slovenských spoločností a predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

„Automatizácia, robotika a digitálne technológie sú rýchlorastúce odvetvia, v ktorých sa presadilo už viacero slovenských podnikov aj v zahraničí. A ďalšie ich môžu nasledovať. Keďže generujú inovácie s vysokou pridanou hodnotu, zaujíma nás, ako môžeme zlepšiť podmienky pre zvyšovanie ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti podnikov v týchto oblastiach,” uviedol generálny riaditeľ sekcie priemyslu a obchodu MH SR Osvald Peter.

 

 

Podujatie pripravila SIEA v spolupráci s Klastrom AT+R, ktorý združuje spoločnosti špecializujúce sa na automatizáciu a robotiku. „Z praxe vieme, že v našej oblasti je veľmi dôležitá koordinácia inovácií s ostatnými sektormi a hľadanie nových aj medzinárodných možností spolupráce. Iniciatívny prístup našich partnerov vítame a veríme, že výsledkom bude aj viac možností vytvoriť ekonomicky zaujímavé inovácie,” uviedol výkonný riaditeľ Klastra AT+R Vladimír Čop.

 

SIEA_workshop_automatizacia_22012014_2.jpgSIEA_workshop_automatizacia_22012014_1.jpgSIEA_workshop_automatizacia_22012014_4.jpgSIEA_workshop_automatizacia_22012014_5.jpgSIEA_workshop_automatizacia_22012014_10.jpgSIEA_workshop_automatizacia_22012014_6.jpgSIEA_workshop_automatizacia_22012014_8.jpgSIEA_workshop_automatizacia_22012014_9.jpg

 

Workshop bol príležitosťou na prvú intenzívnejšiu výmenu názorov v tejto oblasti. Nasledovať by mali ďalšie pracovné stretnutia, v rámci ktorých by bolo možné prerokovať možné riešenia podrobnejšie. „Našou snahou je detailne zmapovať potreby a nájsť možnosti, ako týmto sektorom pomôcť, pretože práve oni majú jedinečnú šancu presadiť inovácie aj v tradičných odvetviach slovenského hospodárstva. Využiť pritom môžu domáce vedecké a výskumné kapacity, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch podarilo vybaviť špičkovou technológiou,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Ako perspektívne oblasti špecializácie, na rozvoj ktorých by sa malo Slovensko zamerať sú automatizácia, robotika a digitálne technológie označené aj v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, ktorú pripravila vláda a schválila Európska komisia ako ex ante kondicionalitu pred vypracovaním nového Operačného programu Výskum a inovácie. SIEA bude v rámci neho realizovať viacero aktivít, ktoré by mali napomôcť zvýšeniu inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov. Jednou z nich bude aj projekt podporujúci medzisektorové partnerstvá a mobilitu.

 

Prezentácie

Klaster AT+R, z.p.o., Vladimír Čop
ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Ľubomír Jezný
CEIT, a.s., Juraj Hromada
SIEMENS, s.r.o., Marián Loffler
MicroStep, spol s r.o., Alexander Varga
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Peter Fodrek