Slovca vyhlásila finalistov súťaže Vyhraj investora

Výsledky súťaže o Vyhraj investora, ktorú organizuje Slovenská asociácia rozvojového kapitálu sú už známe. Vyhlasovanie prebehlo v rámci konferencie Od nápadu k profitu – financovanie inovácií a rastu.

Do finále vybrala porota zložená zo zástupcov investorov, podnikateľov a medzinárodných poradenských spoločností 5 podnikateľských nápadov – Callinspector s riešením na konsolidáciu a analýzu nákladov za firemné telefóny, službu Phoonio, ktorá umožňuje telefonovať z firemnej stránky, Profitup zameraný na získavanie, spracovanie a analýzu dát pre podnikateľov, aplikáciu Quand od spoločnosti CANDOO s. r. o.  na efektívnejšiu ISO certifikáciu a systém Superfaktúra, ktorý uľahčuje ekonomickú agendu živnostníkom a malým podnikateľom.

Prihlášku podalo spolu 25 projektov, viac ako polovica z nich bola z oblasti IT. Ostatné nápady patrili do sféry priemyselnej výroby, kultúry, stavebného priemyslu či ubytovania a stravovania. Celkový objem požadovaných investícii predstavoval sumu 6,3 mil. € s priemernou výškou na jeden projekt 253 tis. €.

Súťaž Vyhraj investora je určená pre malých a stredných podnikateľov v rôznych štádiách rozvoja biznis plánu, od start-up myšlienok po expanziu spoločnosti, ktorí sa prostredníctvom nej uchádzajú o investora. Vyhlasovateľom je Slovenská asociácia rozvojového kapitálu a magazín Profit. Partnerom súťaže bola už po druhý raz aj Slovenská inovačná a energetická agentúra.