SIEA participuje na projekte zameranom na využívanie kreatívnych metód na pracoviskách

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) začala od 1. mája 2021 participovať na novom medzinárodnom projekte, ktorý pomôže firmám využívať kreatívne procesy a metódy tvorivého učenia. Projekt s akronymom VC – „Valuable Creativity“ je súčasťou programu ERASMUS +.

 

Projekt s názvom „Kreativita ako cesta k udržateľnosti firiem a nevyhnutnosť vzdelávania dospelých“ sa zameriava na kreativitu ako kľúčovú kompetenciu a nutnú zručnosť pre dospelých pracujúcich vo firmách, ktoré čelia rýchlym zmenám v dôsledkom digitalizácie, zvýšeným požiadavkám na ochranu ovzdušia, úsporu energie a novým výzvam na podporu procesu obnovy po pandémii COVID-19.

Cieľom projektu je prezentovať možnosti, ako rozvíjať tvorivosť dospelých formou „učenia na pracovisku“. Na projekte, ktorý trvá 12 mesiacov, participuje SIEA s partnerskými organizáciami z Maďarska a Nórska. Aktivity projektu sú určené pre riaditeľov, manažérov v oblasti ľudských zdrojov a školiacich pracovníkov.

Výstupmi projektu budú školiace materiály a odborné kapacity, ktoré budú prezentovať ako najlepšie využiť kreatívne procesy a metódy tvorivého učenia pre zapojenie zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia firiem. Výukové materiály vo virtuálnom formáte budú obsahovať texty, rozhovory, infografiky, videoklipy, ale aj iné formy demonštrujúce dôležitosť kreatívnych riešení v konkrétnych situáciách. Kurz predstaví aj príklady dobrej praxe, v ktorých spoločnosti úspešne využívajú kreatívne metódy na presadzovanie nových riešení, výrobkov, plánov udržateľnosti, ekologicky inovatívnej výroby a nových spôsobov organizácie práce.

Jednou z nosných častí projektu bude spracovanie a následná implementácia školiacich podkladov šírených on-line formou. Podklady budú zamerané na zvyšovanie inovačnej kapacity podnikov, rozširovanie akceptácie kreatívnych metód vo firmách a rozvoj kreativity zamestnancov.

Projekt je synergickým doplnkom aktuálne implementovaného národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, v rámci ktorého sa projektový tím SIEA zaoberá témou využitia kreatívneho myslenia pre inovácie už od roku 2016.