Projekt V4 Innovators pripravil pre podnikateľov tretiu výzvu so stážami v Izraeli

Krajiny Vyšehradskej štvorky v spolupráci s izraelskou vládou a Medzinárodným vyšehradským fondom pripravili tretiu výzvu projektu V4 Innovators pre mladých začínajúcich podnikateľov a startupistov, ktorí sa chcú zúčastniť stáže v Izraeli.

Cieľom výzvy je podporiť startupy, inovatívne nápady a riešenia a ponúknuť praktický nástroj, ako viesť inovatívne podniky a rozvíjať aktivity aj na medzinárodnej úrovni.

Výzva je otvorená od 5. apríla do 4. mája 2022. Dokumenty potrebné na prihlásenie do výzvy je potrebné odoslať v angličtine najneskôr do 4. mája 2022. Záujemcovia o stáž by mali preukázať, že ich navrhované riešenia sú moderné, technologicky vyspelé, majú komerčný potenciál alebo ponúkajú novú hodnotu z hľadiska technológie v niektorom z vybraných odvetví, ktorými sú informačné a komunikačné technológie (IKT), zdravie/biotechnológia; doprava/inteligentná mobilita/automobilový sektor, fintech, kybernetická bezpečnosť/umelá inteligencia/kybernetika, alebo ekológia, vodné a odpadové hospodárstvo a trvalo udržateľné technológie.

Do Izraela vycestuje 28 inovátorov z krajín V4. Z každej krajiny bude vybraných 7 záujemcov. Školiaca stáž v Izraeli sa bude predbežne konať od 4. septembra 2022 do 15. septembra 2022. Program bude rozdelený do dvoch blokov. Teoretická časť bude prebiehať v medzinárodnom školiacom centre Golda Meir Mount Carmel (MCTC) v Haife a praktická B2B časť v Tel Avive alebo Jeruzaleme. Súčasťou stáže budú interaktívne workshopy, semináre a prípadové štúdie.

Do programu sú zapojené začínajúce podniky, investori, ale aj akademická obec a experti na inovácie zo sektorov špičkových technológií v Izraeli. Cieľom bude poskytnúť účastníkom prístup na trh prostredníctvom B2B stretnutí. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na sieťovanie mladých podnikateľov z V4 a podnikateľov z Izraela.

Finančný príspevok formou štipendia bude vyplatený čiastočne implementačnému partnerovi v Izraeli (MCTC) a čiastočne priamo žiadateľom vybraným na účasť na školiacom programe po podpísaní zmluvy o financovaní štipendia s fondom.

Podrobné informácie o výzve nájdu záujemcovia po jej zverejnení na stránke Vyšehradského fondu www.visegradfund.org.

Informačnú podporu pre záujemcov o stáž zo Slovenska poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Kontakty:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Pracovisko: Trnavská 100

Artur Bobovnický
riaditeľ
Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce
Tel.: +421 905 985 937
E-mail: artur.bobovnicky@siea.gov.sk

Katarína Ružičková
projektový manažér
Sekcia inovácií, Odbor programov a analýz
Tel.: +421 905 371 194
E-mail: katarina.ruzickova@siea.gov.sk