Stáž v Izraeli vďaka projektu V4 Innovators absolvovalo 7 začínajúcich slovenských podnikateľov

Inšpirácia, výmena skúseností a medzinárodné sieťovanie boli hlavné prínosy, ktoré ocenili účastníci stáže organizovanej v rámci pilotného projektu V4 Innovators. Stáž v medzinárodnom tréningovom centre v Izraeli v roku 2018 absolvovalo 7 začínajúcich podnikateľov a startupistov zo Slovenska.

 

Projekt V4 Innovators bol pripravovaný na základe Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti inovácií medzi vládou štátu Izrael, krajinami V4 a Medzinárodným vyšehradským fondom. Stážisti strávili v Izraeli viac ako dva týždne. Vzdelávací program prebiehal v medzinárodnom tréningovom centre MASHAV v izraelskej Haife. Realizáciu projektu za slovenskú stranu zabezpečovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Stáž bola určená pre zástupcov startupov, začínajúcich firiem a inkubátorov pôsobiacich v odvetviach informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva, biotechnológie, dopravy, inteligentnej mobility, automobilového sektoru a tiež finančných technológií, kybernetiky, kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Celkový rozpočet projektu bol 150 000 €. Záujemcovia o stáž sa mohli prihlasovať prostredníctvom formuláru zverejneného na stránke fondu. Z nich komisia vybrala 28, za každú krajinu 7.

Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov sa 19. decembra 2018 zúčastnil aj slovenský veľvyslanec v Izraeli Peter Hulény a veľvyslanec Českej republiky Martin Stropnický. „V hodnoteniach účastníci ako najväčšie prínosy uvádzali možnosť získať inšpiráciu pre rozvoj vlastného podnikania, vymeniť si skúsenosti a najmä výhody sieťovania, a to nielen s krajinami V4. Paralelne so skupinou V4 prebiehal totiž program aj pre inovátorov z Grécka, Španielska a Cypru. Prítomní ocenili aj to, že vďaka tréningu sú otvorenejší novým výzvam a sú schopní ľahšie akceptovať, že aj neúspech je súčasťou rozvoja,“ uviedol riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a inovácií SIEA Artur Bobovnický.

Teoretická časť vzdelávacieho modulu prebiehala vo forme prednášok, praktická časť bola orientovaná na priame väzby s izraelskými podnikateľmi, investormi a akademikmi špecializujúcimi sa na špičkové technológie, ako aj mentormi z oblasti riadenia inovatívnych podnikov. S účastníkmi sa stretol aj nositeľ Nobelovej ceny za chémiu za rok 2011 Dan Shechtman. Stážisti dostali jedinečnú príležitosť osvojiť si praktické nástroje pre zlepšenie obchodných modelov, hodnotenie potenciálu inovatívneho zámeru, prípravu stratégie uvedenia na trh, ako aj rady, kde a ako hľadať zdroje na financovanie inovatívnych zámerov. Absolventi pilotného kurzu jednoznačne ocenili komplexnosť a intenzitu programu a podporili myšlienku pokračovať v tomto projekte aj do budúcnosti.

V4_innovators_2018.jpg