661-2018-1010-BA

Dátum vystavenia 11.12.2018
Číslo 661-2018-1010-BA
Predmet predplatné
Názov a sídlo dodávateľa Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, P. O. Box 21, 831 04 Bratislava, IČO 35 792 281
Suma v EUR bez DPH 849,71 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok