634-2019-1220-BA

Dátum vystavenia 29.11.2019
Číslo 634-2019-1220-BA
Predmet kalendáre
Názov a sídlo dodávateľa TOWDY s.r.o., Planckova 4, 851 05 Bratislava, IČO 44801777
Suma v EUR bez DPH 865,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., Generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok