492-2018-1055-BA

Číslo objednávky 492-2018-1055-BA
Popis objednaného plnenia prenájom priestorov
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 2 900,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 02.10.2018
Identifikačné údaje dodávateľa Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO 00 151 882
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok