482-2023-1040-BA

Číslo objednávky 482-2023-1040-BA
Popis objednaného plnenia odborná exkurzia - NP Žiť energiou
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 2 405,40 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní organizačno-technického zabezpečenia odborných exkurzií zameraných na zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva Č. zmluvy: 137/2022/OMČ
Dátum vyhotovenia 13.10.2023
Identifikačné údaje dodávateľa MERTEL, s. r. o., Skalná 11, 811 01 Bratislava, IČO: 35 967 412
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok