477-2022-1240-BA

Číslo objednávky 477-2022-1240-BA
Popis objednaného plnenia prístup do systému eZákazky na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 871,20 € s DPH
Dátum vyhotovenia 16.11.2022
Identifikačné údaje dodávateľa eBIZ Corp s.r.o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava, IČO 35 758 643
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok