457-2022-1040-BA

Číslo objednávky 457-2022-1040-BA
Popis objednaného plnenia účasť na konferencii
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 252,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 07.11.2022
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, Budyšínska 94/36, 831 03 Bratislava, IČO: 45 733 848
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Lucia Melošová, riaditeľka sekcie Rozpočtu a legislatívy
Späť na celý zoznam objednávok