413-2017-1220-BA

Číslo objednávky 413-2017-1220-BA
Popis objednaného plnenia prehliadky klimatizačných jednotiek
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 1 530,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 26.09.2017
Identifikačné údaje dodávateľa Eltech - MP spol. s r.o., Karloveská 30, 841 05 Bratislava, IČO 36 685 348
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Milan Pavlík, riaditeľ KGR
Späť na celý zoznam objednávok