405-2023-1040-BA

Číslo objednávky 405-2023-1040-BA
Popis objednaného plnenia autorský moderovaný podcast - NP Žiť energiou
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 3 226,80 € s DPH
Identifikácia zmluvy Zmluva o zabezpečení vytvorenia audiovizuálneho diela a Licenčná zmluva Č. zmluvy: 11/2023/OMČ
Dátum vyhotovenia 05.09.2023
Identifikačné údaje dodávateľa Cristal media s. r. o., Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 53 095 910
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok