346-2023-1040-BA

Číslo objednávky 346-2023-1040-BA
Popis objednaného plnenia zabezpečenie podujatí "S kamarátkou energiou"
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 41 797,98 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní organizačno-technického zabezpečenia Aktivity „S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež" Č. zmluvy: 19/2023/OMČ
Dátum vyhotovenia 18.07.2023
Identifikačné údaje dodávateľa MERTEL, s. r. o., Skalná 11, 811 01 Bratislava, IČO: 35 967 412
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok