335-2022-1055-BA

Číslo objednávky 335-2022-1055-BA
Popis objednaného plnenia účasť na podujatí European Health Psychology Society
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 2 760,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 16.08.2022
Identifikačné údaje dodávateľa Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava,IČO:00 397 865
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok