320-2019-1211-BA

Dátum vystavenia 28.06.2019
Číslo 320-2019-1211-BA
Predmet Služby daňového poradcu
Názov a sídlo dodávateľa RENTABIL DAT k.s., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO 35 693 274
Suma v EUR bez DPH 1 050,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok