273-2019-1800-BA

Dátum vystavenia 05.06.2019
Číslo 273-2019-1800-BA
Predmet Vypracovanie dodatku k znaleckému posudku
Názov a sídlo dodávateľa Ing. Jozef Mercell, Hurbanova 16, 914 51 Trenčianske Teplice, ev.číslo. 912273
Suma v EUR bez DPH 220,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok