242-2018-1040-BA

Číslo objednávky 242-2018-1040-BA
Popis objednaného plnenia prenájom prezentačnej plochy
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 2 394,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 09.05.2018
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľová 15, 815 94 Bratislava, IČO 00 896 918
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Milan Pavlík, riaditeľ KGR
Späť na celý zoznam objednávok