231-2019-1220-BA

Dátum vystavenia 16.05.2019
Číslo 231-2019-1220-BA
Predmet Dodanie CAM modulu
Názov a sídlo dodávateľa SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, IČO 31 335 161
Suma v EUR bez DPH 30,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok