214-2023-1040-BA

Číslo objednávky 214-2023-1040-BA
Popis objednaného plnenia preprava vodíkového auta
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 1 056,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 10.05.2023
Identifikačné údaje dodávateľa Juraj Klamo, Trlinská 505/73, 900 81 Šenkvice, IČO: 50 723 910
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok