164-2022-1055-BA

Číslo objednávky 164-2022-1055-BA
Popis objednaného plnenia účasť na podujatí Dátovo podložené služby samospráv
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 2 400,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 20.04.2022
Identifikačné údaje dodávateľa Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Michal Fiala, riaditeľ sekcie EŠIF
Späť na celý zoznam objednávok