126-2021-1060-BA

Číslo objednávky 126-2021-1060-BA
Popis objednaného plnenia kancelárske potreby
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 122,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda Č. zmluvy: Z20208778_Z
Dátum vyhotovenia 27.04.2021
Identifikačné údaje dodávateľa Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Michaela Celláryová, poverená riadením Sekcie riadenia a financovania
Späť na celý zoznam objednávok