099-2019-1040-BA

Číslo objednávky 099-2019-1040-BA
Popis objednaného plnenia Prenájom prezentačnej plochy
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 1 995,00 €
Dátum vyhotovenia 11.03.2019
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 2801/28, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO 30 778 603
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Mgr. Lýdia Smilková, riaditeľka KGR
Späť na celý zoznam objednávok