025-2019-1460-BB

Dátum vystavenia 06.05.2019
Číslo 025-2019-1460-BB
Predmet Prenájom zasadacej miestnosti
Názov a sídlo dodávateľa Slovenská republika - Regionálny úrad Verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, IČO 00 606 979
Suma v EUR bez DPH 99,50 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok