025-2019-1460-BB

Číslo objednávky 025-2019-1460-BB
Popis objednaného plnenia Prenájom zasadacej miestnosti
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 99,00 €
Dátum vyhotovenia 06.05.2019
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenská republika - Regionálny úrad Verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, IČO 00 606 979
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok