016-2018-1440-KE

Číslo objednávky 016-2018-1440-KE
Popis objednaného plnenia laboratórne rozbory
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 445,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 21/2018/SEČ
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Identifikačné údaje dodávateľa EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31 684 165
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Milan Pavlík, riaditeľ KGR
Späť na celý zoznam objednávok